<![CDATA[]]>

Dra av 270 kr för varje kund

Anders Andersson

Publicerades: 1 juni, 2011

För en julfest för kunder eller personal kan det gå att dra av 180 kr extra utöver 90 kr i representation. Läs här vad som krävs för det.

Ett julborg kan bli en dyr historia för företaget. Avdraget på 90 kronor plus moms kan vara en klen tröst när notan blir så mycket större. Om du bjuder kunder så blir avdraget alltid 90 kr plus moms per gäst, och då måste det vara en representation som har samband med verksamheten.Om du bjuder personalen kan du beteckna det som personalfest och sådana får man dra av två gånger om året. Det går då inte bara att dra av för de anställda utan också för pensionerade medarbetare och de anställdas partners.
 Det blir då avdrag för 90 kr plus moms för själva maten.

Men om det är en fest du anordnar får du dra av ytterligare 180 kr för kringkostnader som lokalkostnad, musik, underhållning – och kanske hyra av en lokal där festen äger rum. Det gör att det möjlig avdraget höjs från 90 till 270 kr plus moms per person alltså. Om du tar med personalen och deras makar eller sambon utanför ”tjänstestället” får även resa och eventuell övernattning dras av med faktiska kostnader, dock endast en natt.

Men detta förutsätter att arrangemanget inte överskrider vad som Skatteverket anser ”rymmas inom begreppet personalvård (personalfest) och i realiteten är en rekreationsresa eller liknande.”