<![CDATA[]]>

Han sänker egenavgifterna med 5 procent

Anders Andersson

Publicerades: 15 september, 2009

Äntligen är det småföretagarnas tur att få del av Fredrik Reinfeldts uppmärksamhet. I ett nytt småförertagarpaket ska egenavgifterna sänks med 5 procentenheter och det ska bli lättare för löntagare att starta eget.

Regeringen kommer att presentera sin nya satsning på småföretagen på lördag, erfar SVT. Här är de viktigaste bitarna i paketet:

  • De sociala avgifterna, som betalas av den som hart enskild firma, sänks från 29,7 till 24,7 procent. Hur det blir med motsvarande sociala avgifter för aktiebolag, arbetsgivaravgifterna, är oklart.
  • Det kommer nya lagar för ökad trygghet. Företagare ska lättare få skuldsanering. Villkoren för de företagare som är i behov av socialförsäkringarna ska förbättras. Det gäller sjukdom, arbetslöshet eller föräldraledighet.
  • Reglerna för hur man startar eget ska förenklas. Det ska bli lättare att gå från anställning till eget företag

Äntligen har regeringen lyssnat på företagarnas krav på förbättringar. Det är näringsminister Maud Olofsson som stridit mest för småföretagarna i regeringen.
 

”Inte betala mer än man får ut”
-Jag tror att väldigt många som står i begrepp att starta företag efterfrågar den här reformen, säger hon till Aktuellt.

-Det är bra att få mer liknande villkor mellan dem som är anställda och dem som väljer att driva företag. Det handlar också om att det minskar kostnaderna. Varje egenföretagare som driver verksamhet för en ständig kamp för att få plus och minus att gå ihop. Eftersom egenföretagare inte utnyttjar försäkringarna i den omfattning som till exempel anställda gör, så är det inte heller rimligt att man ska behöva betala mer än man faktiskt får ut, säger Maud Olofsson till Aktuellt.

Kritiker anser dock att satsningarna inte är tillräckliga.

? Regeringen fortsätter att glömma bort och förneka att det är småföretagen som kan ta Sverige ur krisen. Det hade varit önskvärt om Reinfeldt tagit bladet från munnen vad gäller till exempel sänkt arbetsgivaravgift eller slopade turordningsregler, säger Företagarnas vd Anna-Stina Nordmark Nilsson i en kommentar.
 

Statsminister Fredrik Reinfeldt berörde satsningen i mer övergripande ordalag i sin regeringsförklaring.

– Regeringen fortsätter arbetet för ett bättre och livskraftigare företagsklimat. Det handlar om en rad åtgärder för att förbättra företagares sociala trygghet, göra det enklare att gå mellan anställning och eget företagande, göra det mindre riskfyllt att starta nya företag och att ytterligare sänka företagens kostnader, sa han.

”Småföretagen  skapar nya jobb”

Han poängterade nu hur viktiga småföretagen är för Sverige – det har han sällan sagt tidigare:

– Fler och växande företag behövs för att jobba Sverige ur krisen. Människor ska uppmuntras att förverkliga sin initiativkraft och sin kreativitet genom eget företagande. Nya och växande företag i hela Sverige skapar nya arbeten och arbeten ger välstånd. Det bidrar till att en sysselsättningsökning kommer tidigare och förstärks.

Kritikerna menar att regeringen hittills inte förstått hur viktiga småföretagen är för sysselsättningen. Men Reinfeldt menade att regeringen redan gjort mycket:

– Det har blivit enklare och mer lönsamt att vara företagare. Skattelättnader, sänkta egenavgifter och minskad regelbörda har möjliggjort för fler företag att starta och växa. Arbetet inom konkurrensområdet har skärpts. Reformerna för hushållstjänster, ökad mångfald i välfärden och lagen om valfrihet i omsorgen har skapat nya företag och arbetstillfällen.

– Särskilda insatser sker för att uppmuntra kvinnors och invandrares företagande, insatser som nu kommer att förlängas. Därtill kommer insatser göras för att skapa innovationsmiljöer för unga.