<![CDATA[]]>

Här är de nya lagarna för 2012

Camilla Björkman

Publicerades: 30 december, 2011

Sänkt restaurangmoms och 13 000 kr mer i utdelning för dig med AB – det är några av de förändringar som träder i kraft 2012. Se hela listan här.

När det nya året nu träder i kraft kommer flera skatteförändringar att träda i kraft. Driva Eget har samlat de viktigaste för dig som småföretagare här:

1. Sänkt restaurangmoms
Skattesatsen på restaurang- och cateringtjänster sänks från 25 procent till 12 procent. Det gäller dock inte försäljning av spritdrycker, vin och starköl.

2. Expertskatten förenklas
Skattereglerna förändras för utländska experter, forskare och andra nyckelpersoner. Utländska arbetstagare med en månadslön som är högre än två prisbasbelopp (88 000 kr, 2012) måste uppfylla de villkor om kompetens som krävs för att arbetstagaren ska beskattas enligt expertskattereglerna. Men det är möjligt att få expertskatt också vid lägre inkomster.

3. Förenklingar i 3:12-reglerna
De krångliga 3:12-reglerna förändras och förenklas. Det lägsta lågbeskattade utdelningsbelopp som kan tas ut ur varje aktiebolag höjs med ca 13 000 kr, dagens 130 250 blir då 143 275. Skatten på detta belopp blir som tidigare 20 procent (41 procent om man tar hänsyn till att pengarna först beskattats med bolagsskatt).

4. Utökad avdragsrätt för forskning och utveckling
Företag har rätt till avdrag för utgifter för forskning och utveckling som de har ett rimligt intresse av sett till verksamheten som helhet – inte bara för sådan forskning som har ett samband med själva kärnverksamheten.

5. Slopade Lundinregler
De så kallade Lundinreglerna avskaffas den 2 januari 2012. För att motverka risk för skatteplanering med anledning av avskaffandet införs en generell regel. Den innebär att avdrag för nedskrivning och förlust på lagerandelar bara medges om värdenedgången eller förlusten är verklig.

6. Regelverket om skatteförfarandet samlas
Alla regler om skatteförfarandet, som idag är utspridda på flera olika lagar, samlas i en ny lag – skatteförfarandelagen. Här finns nyheter om bland annat deklarationstidpunkter för juridiska personer, redovisning av moms och betalning av preliminär skatt. Läs mer om den nya lagen här.

7. Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs
Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs med 0,5 procentenheter så att den blir: statslåneräntan + 5,5 procentenheter (förut var den statslåneräntan + 5 procentenheter). Gäller från den 31 december 2011 och tillämpas första gången beskattningsåret 2012.

8. Fri lunch höjs till 80 kr
Värdet av fri lunch höjs från 76 kronor till 80 kronor för 2012. 80 kronor gäller också för fri middag. Fri frukost värderas till 40 kronor, medan helt fri kost – frukost, lunch och middag – värderas till 200 kronor. Beloppen ska tillämpas när man beräknar skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2012 och vid 2013 års taxering.