<![CDATA[]]>

Här är skatterna som kan sjunka

Ebba Arnborg

Publicerades: 20 februari, 2015

Dagens låga räntor kan sänka vissa skatter radikalt. En negativ statslåneränta skulle till och med göra att vissa skatter blir noll. Se här hur det påverkar dig och ditt företag.

Förra veckan tog Riksbanken ett historiskt beslut om minusränta, när reporäntan sänktes till -0,1 procent. Statslåneräntan, som ligger till grund för flera skatteberäkningar, sjunker också och är just nu 0,48 procent.

En låg statslåneräntan kan sänka vissa skatter kraftigt. Skulle den ligga på minus den 30 november i år kan skatten på kapitalförsäkring exempelvis bli noll kronor 2016. Se här hur det skulle kunna påverka dig och ditt företag:

Kapitalförsäkring
Sparandet i en kapitalförsäkring beskattas schablonmässigt som om du skulle få en årlig avkastning motsvarande statslåneräntan. Ligger statslåneräntan på noll den 30 november 2015 blir skatten på kapitalförsäkringar noll under nästkommande år. Läs mer om kapitalförsäkring

Detsamma gäller investeringssparkonto (ISK) men det är bara till för privatpersoner inte för aktiebolag. Läs: Tjäna på att byta till nya sparformen

Bilförmån
För en bilförmån beräknas värdet som summan av tre delar: 0,317 prisbasbelopp, ett prisrelaterat belopp och en räntedel. Räntedelen beräknas som 75 procent av statslåneräntan 30 november året före gångrat med bilmodellens nypris. En negativ statslåneräntan innebär alltså att den ränterelaterade delen blir negativ vilket teoretiskt skulle sänka värdet av bilförmånen. Skatteverket utreder just nu hur detta ska tolkas.

Pensionssparande
Avkastningsskatten på din pensionsförsäkring schablonbeskattas genom att kapitalunderlaget multipliceras med den genomsnittliga statslåneräntan från året före. Skulle genomsnittsräntan bli negativ blir skatten alltså noll kronor.

Studieskulder
För att beräkna ränta på studielån används inte statslåneräntan. Istället beräknar Riksgälden ett underlag på genomsnittet av statens upplåningskostnader de senaste tre åren. Sedan fattas ett beslut om ränta av regeringen. Även här kan alltså låga eller negativa räntor dra ner avgiften.

 

Läs också: Se upp – du kan förlora tusenlappar till staten