<![CDATA[]]>

Här hittar du nya lagar och regler för 2014

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 8 januari, 2014

Med ett nytt år kommer också nya lagar och regler för alla företagare. Har du koll på vad som gäller från och med nu?

Här hittar du flera nya regler och lagar för dig som företagare:

Ändringar i 3:12-reglerna
Under 2013 skrev Driva Eget flera artiklar om de ändrade 3:12-reglerna:

Ändrade regler om räntefördelning
Räntesatsen för positiv räntefördelning höjs från 5,5 till 6 procentenheter. Ändringen berör enskilda näringsidkare och fysiska delägare i handelsbolag.

Nytt investeraravdrag
Väl gömd i Anders Borgs höstbudget fanns ett nytt investeraravdrag. Både du som har privata pengar över att satsa i något onoterat företag och du som själv har ett aktiebolag kan dra nytta av de nya reglerna. Läs mer om det HÄR. och HÄR.

Sänkta egenavgifter

  • Företagare får sänkta egenavgifter – 7,5 procent av inkomsten får dras av innan avgifterna beräknas, istället för tidigare 5 procent. Det maximala avdragsbeloppet höjs därmed med 5 000 kronor till 15 000 kronor per år.
  • Begränsningsregeln som gäller avdrag för egenavgifter för delägare i handelsbolag och personer som tillsammans driver näringsverksamhet tas bort.

Graviditetspenning till egenföretagare
Gravida egenföretagare som utsätts för risker i sin arbetsmiljö får rätt till graviditetspenning. Läs mer HÄR i vår företagar- och föräldrablogg.

Slopad skattefrihet för inkomster från specialbyggnader
Skattefriheten för fastighetsinkomster från specialbyggnader och vissa lantbruksenheter slopas. Förändringen berör 51 300 fastigheter där de dominerande grupperna är ecklesiastikbyggnader, vårdbyggnader, skolbyggnader och bad-, sport- och idrottsanläggningar.

Kassaregister även för torg- och marknadshandel
Många av Driva Egets läsare blev upprörda när det stod klart under våren 2013 att torg- och marknadshandlare måste ha kassaregister. Läs mer HÄR.

Det grundläggande kravet från Skatteverket är att all försäljning av varor eller tjänster mot kontant betalning eller med kontokort ska registreras i ett kassaregister.
HÄR kan du läsa mer om kassaregister på Skatteverkets webbplats.

Ändrad deklarationstid för moms
Vi har tidigare skrivit om de ändrade momsreglerna, men viktigt att poängtera är att du som redovisar moms en gång per år ska redovisa momsen redan i februari om du har tjänster med andra länder. Det räcker att du köper in en liten vara från ett annat land eller kanske har din webbdomän i annat land. Annars redovisar du i maj, om du har en omsättning under en miljon kronor.

Ändrade utlandstraktamenten
486 kronor om dagen i USA och 842 kronor i Danmark. Det är några av utlandstraktamentena för 2014 – hela listan för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning hittar du HÄR.

Frivillig moms på uthyrning av verksamhetslokaler
Ansökan och anmälan till Skatteverket slopas i de flesta fall vid frivillig skattskyldighet. Från den 1 januari 2014 behöver du till exempel inte längre ansöka om att bli frivilligt skattskyldig för uthyrning av verksamhetslokal.

Sänkt arbetsgivaravgift för dig som jobbar med forskning eller utveckling
Detta skatteincitament ges i form av ett avdrag vid beräkningen av arbetsgivaravgifterna för anställda som arbetar med forskning eller utveckling. Har du aktiebolag – läs mer på Skatteverket HÄR.

Och regeländringar för dig som företagare – och privatperson!

  • Jobbskatteavdraget utökas och innebär en skattelättnad med upp till cirka 4 000 kr per år.
  • Sänkt skatt för pensionärer – alla som fyllt 65 år vid ingången av 2014 och betalar inkomstskatt får en skattesänkning. För de flesta pensionärerna innebär det en nettoinkomstökning med 1 200 till 1 400 kr per år.
  • Föräldraförsäkringen ändras och allt nytt hittar du HÄR.