Kräv ändring nu av din höga F-skatt

Anders Andersson

Publicerades: 19 januari, 2009

Skatteverket har höjt preliminärskatten (F-skatten) med tio procent för landets småföretagare, trots lågkonjunkturen. Kräv att få den sänkt nu.

På Skatteverket säger man att man tvingats höja:

- Vi vet att det är heltokigt. Men lagen tvingar oss att göra så här, säger skattedirektör Tommy  Carlsson.

Nu uppmanar han småföretagarna att kräva ändring av Skatteverkets beslut.

900 000 företagare får i dagarna besked om debiterad preliminärskatt för 2009. Hur stor den skatten är bestämmer lagen och Skatteverkets datorer.

Den slutliga skatten för 2007 års inkomst matades in i Skatteverkets datorer i november i fjol. Ut kommer en ny preliminär skatt för 2009, som normalt är 10 procent högre än den var för 2007. Det är denna schblonhöjning som avgör skatten, inte verklighetens lågkonjunktur.

- Vi tycker själva att det här är heltokigt. Men skattebetalningslagen säger att vi måste höja preliminärskatten på detta sätt. Det är naturligtvis bara en preliminär skatt, men med tanke på att många företag har lönsamhetsproblem på grund av finanskris och lågkonjunktur känns det ändå fel, säger den ansvarige, skattedirektör  Tommy Carlsson på Skatteverket

Nu uppmanar han småföretagarna att riva upp Skatteverkets beslut och kräva  att preliminärskatten sänks:

– Räkna efter hur stor vinsten och skatten kan väntas bli i år. Begär direkt skattejämkning hos oss om vinsten kommer att minska under 2009, säger han.

Om preliminärskattebeloppet inte stämmer är det bara att lämna in en preliminär deklaration och ändra debiteringen. Det går när som helst under året att skicka in en ny sådan jämkningsansökan. Då får du sänkningen  till nästa inbetalningstillfälle. 

Här hittar du blankett för att begära jämkning.