<![CDATA[]]>

Nu kan du tredubbla notans momsavdrag

Anders Andersson

Publicerades: 2 juni, 2015

I nästan 20 år har landets företagare dragit av för lite moms vid representation. Ett nytt rättsfall visar att Skatteverket missat en regel och nu kommer nya riktlinjer som kan mer än tredubbla momsavdraget på krognotan.

Högst 90 kronor per person inklusive vin och sprit får dras av vid representation, även om beloppet på krognotan är mycket högre.

Hittills har också momsen beräknats på detta belopp. Eftersom momsen är 12 procent har det bara blivit 10,80 kronor per person.

Men så klagade ett bilföretag i kammarrätten på representationsavdraget i samband med lanseringen av en ny bilmodell.

Bilföretagets representant hittade då en paragraf som ingen skattejurist tänkt på under alla år:

Underlaget för moms får inte vara lägre än vad det var när Sverige blev medlem i EU 1995. Upp till 300 kronor per person fick då dras av i representation (200 kronor vid intern representation). I det beloppet fick vin och sprit inte räknas in, däremot starköl.

Skatteverket insåg att experterna där också missat den regeln och har därför nu kommit med nya riktlinjer för moms, nästan 20 år för sent:

  • Underlaget vid extern representation höjs till 300 kronor, för krognotor som är på minst detta belopp, exklusive vin och sprit. Eftersom momssatsen är 12 procent innebär det en höjning av momsavdraget från 10,80 till 36 kronor. Eftersom momsavdraget för starköl är 25 procent blir avdraget 46 kronor om starköl ingår.
  • Vid intern representation blir motsvarande momsavdrag 24 kronor och 31 kronor om starköl ingår.

En krognota på 1 000 kronor där starköl men inte vin och sprit ingår ska därmed redovisas så här för den som representerar med två gäster:

  • Avdragsgill representationskostnad: 270 kronor (3 x 90 kronor).
  • Avdragsgill moms: 138 kronor (3 x 46 kronor).

En alternativ regel säger att underlaget får vara 180 kronor om vin och sprit ingår i underlaget, vilket enligt Skatteverkets nya ställningstagande ska ge ett momsavdrag på 28 kronor per person.

Har du ännu inte gjort bokslut för 2014 kan det vara lönt att gå tillbaka i bokföringen, korrigera bokföringen av årets krognotor och justera momsen vid nästa momsdeklaration.
– Det går också att begära omprövning av de senaste fem årens deklarationer. Men det lär vara värt besväret endast för krognotor med många gäster, säger skatteexpert Jan Antonsson vid skattekonsultföretaget Tholin & Larsson.