Ny rekordlåg ränta sänker din skatt

Anders Andersson

Publicerades: 1 december, 2012

Statslåneräntan för ligger på den lägsta nivå någonsin. Det sänker avkastningsskatten och förmånsskatten på tjänstebilar. Se här hur den nya siffran för statslåneränta påverkar din skatt på många olika sätt.

Storleken på statslåneräntan den 30 november varje år påverkar en mängd olika skattesiffror. Den räntan har nu fastställts till 1,49 procent – den lägsta genom tiderna. Förra året var den 1,65 procent.

Avkastningsskatten på kapitalförsäkring och pensionsförsäkring sänks därmed något. För kapitalförsäkring blir det en sänkning från 0,5 till 0,45 procent. För en miljon i en kapitalförsäkring sänks därmed skatten med 500 kr om året.

Förmånsskatten är 31,7 procent av ett prisbasbelopp plus en procentsats som ska multipliceras med nybilspriset. Denna procentsats sänks nästa år från 10,23 till 10,12 procent. För en bild med 400 000 kr i nybilspris betyder det en sänkning av förmånsvärdet med 360 kr om året.

  • Positiv räntefördelning: 6,49 %.
  • Negativ räntefördelning: 2,49 %.
  • Utdelningsutrymme på satsat kapital i fåmansbolag: 10,49 %.
  • Uppräkning av sparat utdelningsutrymme i fåmansbolag: 4,49 %.
  • Schablonintäkt på periodiseringsfond i aktiebolag: 1,10 %.
  • Ränte- och prisdel av bilförmån (procent av nybilspris): 10,12 %.
  • Avkastningsskatt på kapitalförsäkring och investeringssparkonto: 0,45 %.
  • Avkastningsskatt på pensionsförsäkring: 0,22 %.