Ny som företagare? Se upp med de kostsamma missarna

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 3 maj, 2018

Är du ny som företagare är risken extra stor att du får Skatteverkets ögon på dig. Här är de ­vanligaste felen som du (och alla andra före­tagare) ska se upp för!

Varje år registreras cirka 70 000 nya företag i Sverige. Ungefär var tionde av dem som registrerade sig förra året fick lite extra noga översyn av Skatteverket. Resultatet av den genomgången är precis klar.

– Vi tittar framför allt på företag som startats av personer utan någon tidigare erfarenhet av att driva företag, för vi vet att det är där som det blir extra många fel. Då är det bättre att kunna rätta till det i ett tidigt stadium innan det får stora ekonomiska konsekvenser, säger Jonna Enholm Timén, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Många gånger handlar det om rena missförstånd – andra gånger kanske det handlar om att man inte riktigt förstått regelverket.

– Det är oerhört mycket att sätta sig in i som ny företagare. Och det måste man göra. För visst kan det vara bra att ta hjälp med bokföringen av någon yrkeskunnig, men det är ändå du som skriver på deklarationen som själv blir ansvarig om något går fel, säger Jonna.

5 vanliga nybörjarfel

1. Fel i bokföringen
Ett av de fem vanligaste felen handlar om bokföringen. Det kan vara att man inte vet att man ska ha en bokföring eller att man till exempel missat att man ska kunna följa verifikationerna i en rak följd.

 Jonnas råd:
Ta den hjälp som finns på sajter som till exempel verksamt.se. Bokföringsnämnden har också sin bok Att föra bok, som förklarar på ett bra sätt. Nyföretagarcentrum kan man också fråga, de finns i väldigt många kommuner.

2. Felaktiga avdrag
Här har man inte koll på vilka kostnader som är avdragsgilla momsmässigt och/eller inkomstskattemässigt. Det finns ibland missuppfattningar kring vad som är avdragsgillt. Att kunna dra av för arbetskläder eller utbildningar är inte självklart. Likaså blir det ofta fel när man köper bil på företaget.

För den som har enskild näringsverksamhet är det extra viktigt att skilja på kostnader som är för verksamheten och sådant som är privat. Fel som Skatteverket upptäcker kan vara att man bjudit familj och vänner på middag på krogen, att man låter företaget bekosta bredbandet i privatbostaden och barnens mobiler, eller att man ordnar en konferensresa med stora privata inslag.

Jonnas råd:
Det finns möjlighet att exempelvis låta ett barn överta en telefon som man köpt till företaget, men då behöver man göra det på rätt sätt. Ta reda på vad som gäller vid någon av de informationsträffar eller webbseminarier som Skatteverket anordnar. Läs också Skatteverkets avdragslexikon på skatteverket.se.

 3. Missar i momsredovisningen
Här är det fel av alla slag – vissa redovisar fel moms medan andra kommer in med momsdeklarationen för sent. Då kan det bli väldigt kostsamt i efterhand. Momsen är ett svårt kapitel för dig som driver företag. Speciellt om du bedriver verksamhet inom kultursektorn eller om du handlar med andra länder.

Jonnas råd:
Skatteverket anordnar träffar och webbseminarier för dig som är nyregistrerad för moms.

4. Deklarerar inte momsen alls
För den som momsregistrerat sig men ännu inte kommit igång med verksamheten är det viktigt att förstå att så fort du är registrerad måste du deklarera din moms – även om du bara skriver en nolla på blanketten. När du ska betala beror på om du valt månads-, tremånaders- eller helårsredovisning.

Jonnas råd:
Det är tyvärr vanligt att missa att man måste deklarera även om man inte har kommit igång.

Att få en förseningsavgift är tråkigt och kan skapa onödig stress. Markera påminnelser i kalendern från start. Du kan också använda Skatteverkets e-tjänst.

5. Bedriver inte näringsverksamhet
När Skatteverket kommer med synpunkter på om man ska vara registrerad eller inte handlar det i regel om två olika scenarier – antingen har man blivit registrerad men har inte kommit igång med sin verksamhet som man hade tänkt. Eller så konstaterar Skatteverket efter utredning att en verksamhet snarare är en hobbyverksamhet än näringsverksamhet.

Här kan det lätt uppstå konflikter. För är det en hobbyverksamhet har man ingen avdragsrätt. Verksamheter där gränsen mellan privat och företag kan ge upphov till extra många frågetecken är till exempel blogg, foto och hästsport.

Den nya regeln att man slipper betala moms om man omsätter mindre än 30 000 kronor/år är just ett sätt att underlätta för småföretag.

Jonnas råd:
Tänk efter innan du registrerar ett företag. Vad är syftet med verksamheten? Är det något du ska bedriva på din fritid eller ska det bli din huvudsakliga sysselsättning? Är du registrerad men inte har kommit igång bör du skicka in en anmälan om avregistrering till Skatteverket. Det gör du lättast på verksamt.se.