Pensionsförsäkring – är det verkligen bra för dig?

Anders Andersson

Publicerades: 21 december, 2009

När årsskiftet närmar sig frestas många att skaffa sig ett extra avdrag genom att betala in lite mer på en pensionsförsäkring. Men denna kalkyl visar att detta ofta inte är någon bra idé fär aktiebolag.

Ett vanligt sätt att skjuta skatten framför sig är att betala in premie på en avdragsgill pensionsförsäkring, och betala skatt först när pensionen betalas ut från försäkringen.

Men det som betalas ut räknas då alltid som pensionsinkomst, och denna beskattas numera högre än arbetsinkomst från och med det år då man fyllt 66 år. Det beror på två rätt nya skatteregler:

  1. Arbetsinkomst, men inte pensionsinkomst, ger jobbskatteavdrag, och denna form av skattereduktion är extra stor fr o m 66 års ålder. För de första 100 000 kronorna av löneinkomsten blir då avdraget 20 procent – 20 000 kr i ren skattesänkning vid 100 000 kr i arbetsinkomst.
  2. De sociala avgifterna sänks då till 10,21 procent, och en del av detta kan komma tillbaka i form av höjd framtida pension.

Detta betyder att pensionsförsäkring oftast är ett dåligt sätt att skjuta upp skatten för den som har aktiebolag, men kan möjligen vara ett alternativ för dig som har enskild firma eller handelsbolag.

Pensionsstrategin för dig med aktiebolag kan i stället vara att teckna separata sjukförsäkringar och livförsäkringar och skatta av vinsten med bolagskatt och placera det beskattade kapitalet långsiktigt i olika fonder.

Den som har ett bolag med viss risk, har anställda eller har en komplicerad familjesituation kan öronmärka en del av det beskattade kaptalet som pensionspengar med hjälp av ett juridiskt avtal som kallas direktpension.

När pensionen närmar sig kan direktpensionsavtalet upplösas, och de beskattade pengarna börjar då betalas ut som lön från och med det år du fyller 66 år.

I denna kalkyl kan du se skillnaden mellan pensionsförsäkring och direktpensionslösningar för aktiebolag:

Privatpersoner får nu oftast bara dra av 12 000 kr per år i premie. Ren skattemässigt är detta et bra avdrag endast om man har en årsinkomst över brytpunkten (380 200 kr för 2009) när pengarna dras av och en inkomst under brytpunkten när pensionen betalas ut.