<![CDATA[]]>

RUT och ROT ger 1000-tals småföretagarjobb

Gustaf Brickman

Publicerades: 22 februari, 2012

11,9 procent av den vuxna befolkningen använde ROT-avdraget under 2010, och för RUT-avdraget var siffran 4,5 procent. Totalt betalades RUT ut till 12 500 företag av vilka 47 procent startades 2007 eller senare, efter att skatteavdraget hade införts.

– Statistiken visar att reformerna utnyttjats flitigt och att de förefaller ha genererat en stor mängd nya företag och arbetstillfällen, säger Per Thulin, ekonomie doktor i nationalekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Varje månad presenterar han en ekonomisk analys baserad på färsk statistik under vinjetten Thulins tabeller. Och när han nu tittat på ROT- och RUT-avdragen är effekten på antalet skapade arbetstillfällen tydlig.

Statistik från SCB och Skatteverket visar bland annat att antalet köpta ROT-timmar motsvarar 30 000 helårsarbeten – för RUT är siffran 5 000 helårsarbeten. Antalet anställda människor är dock ännu högre, eftersom många inte arbetar heltid.

Reformen verkar ha minskat såväl egenarbetet som svartarbetet. 65 procent av de som ansökte om RUT och 21 procent av de som ansökte om ROT utförde tidigare tjänsterna själva – och 6 procent av samtliga som ansökte om avdrag köpte tjänsten svart innan avdraget infördes.