<![CDATA[]]>

Så granskar Skatteverket dig som tar betalt kontant

Camilla Björkman

Publicerades: 2 november, 2010

Skatteverket skärper nu kontrollen mot dig som tar betalt kontant. Enligt dem själva har de hittills haft en mjuk hållning, som nu stramas upp. Företag som inte sköter sig riskerar kontrollavgift och djupare granskning.

Sedan årsskiftet har tusentals småföretagare som tar emot pengar kontant ett krav på sig att ha speciella kassaapparater.

– Våra besök hos företagen visar att kassaregistren ofta är på plats och det är glädjande. Men vi ser även att vissa företag inte redovisar all sin försäljning och det snedvrider konkurrensen. säger Ingemar Hansson, generaldirektör för Skatteverket.

Därför skärper Skatteverket nu kontrollen. Om ett företag saknar kassaregister eller på andra sätt försöker kringgå lagen kan det leda till djupare granskning av företaget – och kontrollavgift.

– Lagen ger oss nya möjligheter, som oannonserade besök och kontrollköp. På så sätt kan vi mer effektivt granska oseriösa företag, säger Conny Svensson, riksprojektledare för Skatteverkets granskning av kontanthandeln.

Ett sätt att se om en företagare följer lagen är om kunden erbjuds kvitto eller inte.

– Kvittot är beviset på att försäljningen har registrerats i kassaapparaten. Som kund behöver jag inte ta emot kvittot, men jag ska blir erbjuden det, säger Conny Svensson.

Företagen ska anmäla sina kassaregister till Skatteverket via en e-tjänst och hittills har drygt 60 000 kassaregister anmälts.

– Vår bedömning är att det fortfarande finns företag som inte har fått sina kassaregister eller ännu inte beställt. Dessutom finns det företag som har installerat dem, men inte anmält dem till oss, säger Lars Lundh, verksamhetsutvecklare på Skatteverket.

Skatteverkets uppskattning är att cirka 200 000 företag omfattas av lagen, men vissa företag kan välja att ha kontantfakturor istället, speciellt inom tjänstesektorn. Det finns också företag som har fått undantag och företag som har en så låg omsättning att de inte behöver kassaregister.

– De allra flesta företag inom kontanthandeln gör rätt för sig, men vissa gör det inte och de riskerar att bli granskade av oss, säger Conny Svensson.