<![CDATA[BILD: GETTY]]>

Så kan du drabbas av nya skatteutredningens förslag

Yasemin Bayramoglu

Publicerades: 3 november, 2016

Det blev som väntat försämrade möjligheter till vinstuttag i fåmansbolag när utredningen om 3:12-reglerna äntligen presenterades för regeringen igår.

Det har gått 25 år sedan de så kallade 3:12-reglerna infördes, speciella regler för beskattning av fåmansföretag. Tanken då var att man skulle motverka att aktiva delägare i fåmansföretag utnyttjade möjligheten ta ut utdelning med förhållandevis låg kapitalskatt istället för att ta ut lön med högre inkomstskatt.

->Varsågod! Ladda ner vår Driva Företag-bok helt gratis!

Det har väl gått sisådär med det målet kan man säga. Reglerna har ändrats otaliga gånger under åren, vilket inte bara gjort att regeringen nu tycker att reglerna är alldeles för förmånliga, det har dessutom varit väldigt svårt för enskilda företagare att hänga med i vad som egentligen gäller.

Nu är det alltså dags för ändringar igen. Betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag överlämnades till regeringen igår. Mycket handlar om att minska skillnaden mellan att ta ut lön och att ta ut utdelning. Här är några av de viktigaste punkterna:

  1. Gränsbeloppet för utdelning enligt förenklingsregeln sänks från dagens cirka 160 000 kronor till cirka 100 000 kronor, alltså den utdelning som alla aktiebolag kan ta ut, förutsatt att det finns en vinst. (1,75 inkomstbasbelopp istället för 2,75 inkomstbasbelopp.)
  2. Använder man sig i stället av huvudregeln, det vill säga att man baserar utdelningen på det totala löneuttaget i bolaget, får man enligt förslaget tre nivåer att hålla sig till i framtiden – 10, 25 och 50 procent – istället för dagens enhetliga 50 procent. Dessutom vill utredningen att aktieägarna ska tvingas ta ut högre lön än i dag för att kunna använda huvudregeln.
  3. Skatten på kapitalinkomster höjs från 20 till 25 procent och blir densamma i alla onoterade bolag.
  4. Man vill också införa en undantagsregel som ska göra att skatten inte påverkas om man säljer ett fåmansföretag till en familjemedlem eller någon utomstående.

Men som sagt, det är ett förslag. Det lär bli mycket åsikter om förslaget och det återstår att se var det till slut hamnar när beslut väl fattats. Först 1 januari 2018 är det tänkt att förändringarna ska träda i kraft. För dig som sparat utdelningsutrymme är det alltså hög tid att försöka maximera utdelningen innan förändringarna gäller.

Vill du läsa förslaget i sin helhet kan du göra det här.

Läs också:
driva-foretag

Varsågod! Ladda ner din Driva Företag-bok helt gratis!

Äntligen är den klar, årets upplaga av Driva Företag-boken. Ladda ner den direkt, så har du massor av bra tips och fakta om ditt företagande direkt i din telefon, läsplatta eller dator.