Så stort blir ditt jobbskatteavdrag

Anders Andersson

Publicerades: 26 januari, 2009

Finansminister Anders Borg har klagat på att folk inte förstår hur bra jobbskatteavdraget är. Nu vill han på sin egen hemsida visa dig hur det sänker din skatt.

På finansdepartementets webbsajt har man nämilgen nu lagt ut en kalkyl där du fyller i din inkomst och raskt  får svar  på hur mycket skatten i år sänks på grund av jobbskatteavdraget. Med 25 000 kr i månaden blir det omkring 1 500 kr i skattesänkning.

Kalkylen visar också att det avdraget stiger kraftigt så fort man blivit pensionär (född 1943 eller tidigare). Med 25 000 kr i månadslön stiger det  med en tusenlapp varje månad.

För en företagare med ett aktiebolag blir slutsatsen:

  • Försök alltid ta ut lön från ditt bolag när du blivit pensionär.

Räkna här själv ut hur stort jobbskatteavdrag du får.