<![CDATA[]]>

Sänkt ROT och RUT kritiseras av tunga myndigheter

Ebba Arnborg

Publicerades: 12 maj, 2015

Regeringens sänkning av ROT- och RUT-avdraget sågas nu av flera myndigheter. Både Ekobrottsmyndigheten och regeringens egen expertmyndighet Ekonomistyrningsverket varnar för ökat svartarbete.

Innan valet lovade Stefan Löfven (S) att inte röra rotavdraget. Men statsministern bröt löftet – regeringen vill nu sänka avdraget från 50 procent till 30 procent. Dessutom ska RUT-avdraget halveras till 25 000 kronor per person.

Nu kritiserar flera myndigheter förslaget i remissvar som Driva Eget tagit del av.

Regeringens egen expertmyndighet, Ekonomistyrningsverket, avstyrker i sin remiss förslaget om ROT och varnar för fler svartjobb.
”Lönsamheten för svartarbete blir bättre och det finns en uppenbar risk att detta ökar” skriver de.

De anser dessutom att om förslaget ska genomföras krävs en längre framförhållning och att det bör ske stegvis under en sexårsperiod.
”Regeringens förslag innebär sannolikt en mycket stor ökning av reduktionerna i år med en stor efterfrågan på byggtjänster och risk för en överhettad byggsektor, vilket kommer att slå tillbaka nästa år” spår verket.

RUT-förslaget stöter också på patrull hos Ekonomistyrningsverket. De menar att det skapar ett mer komplicerat system och slår mot barnfamiljer och jämställdheten. Det senare eftersom kvinnor som utnyttjat rutavdraget arbetat mer.

Även Ekobrottsmyndigheten kritiserar förlaget och menar att det finns en ökad risk för svartarbete och därmed ökad ekonomisk brottslighet. De varnar också för sänkt skattemoral.

Arbetsförmedlingen har också lämnat in en remiss där de kritiserar förslaget. De skriver att det kan drabba personer som står långt från arbetsmarknaden och riskerar att bli långtidsarbetslösa. Dessutom kan det leda till färre jobb i delar av landet med hög arbetslöshet, menar de.

Skatteverket varnar i sitt remissvar för att förslaget kan leda till tolkningsproblem och ett mer komplicerat system. Dessutom innebär förslaget stora kostnader för Skatteverket, för it-utveckling, mer service och information. De uppskattar engångskostnaderna  till drygt 22 miljoner kronor och de årliga löpande kostnaderna till över 9,1 miljoner kronor.

För ett par veckor sedan drogs regeringens förslag på amorteringskrav på bolån tillbaka efter att en remissinstans yttrat sig negativt.

Väljer regeringen att trotsa myndigheternas varningar kring RUT och ROT träder förslagen i kraft vid årsskiftet.

Vad tycker du? Hur påverkas du av detta? Kommentera gärna!