Sänkt skatt viktigast för de unga

Redaktionen

Publicerades: 14 januari, 2009

Högst upp på önskelistan för dagens unga småföretagare står sänkta skatter och minskad pappersexercis . Det visar en ny undersökning bland företagare som är 25 år och yngre.

En typisk ung småföretagare är runt 30 år och driver ett lokalt tjänsteföretag. Det visar undersökningen från Företagarförbundet, som intervjuat 500 företagare födda 1973 eller senare för att få en bild av landets unga företagare i dag.

Undersökningen visar att nästan hälften av de unga småföretagarna har vuxit upp i arbetarhem. För många handlar verksamheten om fysiskt krävande arbete med långa dagar. Gränserna mellan arbete och fritid är ofta obefintlig.

Drivkrafterna för unga småföretagare är enligt undersökningen framförallt innehållet i verksamheten och att utvecklas som person, inte företagandet i sig.

I resultatet går det att utläsa tre områden där de intervjuade företagarna helst vill se förbättringar. Det handlar först och främst om sänkta skatter och då speciellt sänkta arbetsgivaravgifter. De vill också se mindre byråkrati och pappersarbete. Det tredje viktigaste önskemålet är enklare regler för att anställa, särskilt den första medarbetaren i företaget, skriver Företagarförbundet i ett pressmeddelande. 

– Dessa frågor är viktiga för alla småföretagare, men extra viktiga för just nya småföretagare. De har ofta ännu svårare att komma igång samt att sätta sig in i krångliga regler. Många vill anställa, men upplever att steget är för stort, säger Per Lidström, ordförande för FöretagarFörbundet.