<![CDATA[]]>

Skänk din utdelning skattefritt

Anders Andersson

Publicerades: 7 oktober, 2009

Flyktingar och skadade i Libyen och de hemlösa efter jordbävningen i Japan kan behöva dina pengar. Du kan skattefritt skänka din utdelning till dem. Läs här hur du gör.

Ända sedan 2006 har det varit möjligt för privatpersoner att skänka utdelning från börsnoterade bolag till skattebefriade välgörenhetsorganisationer utan att betala den 30-procentiga kapitalskatten som det annars blir. Hos nätmäklarna kan du enkelt ange til vilken välgörenhetsorganisation du vill skänka dina pengar.

Om det också skulle gälla utdelning från fåmansföretag har däremot varit mer tveksamt. Finansmannen Peter Leimdörfer, som är engagerad i Unicef, gick till Skatterättsnämnden för att pröva detta. När Skatterättsnämnden sa ja överklagade Skatteverket till Regeringsrätten – som gav honom rätt.

Det betyder att det nu är möjligt för alla fåmansföretagare att ge bort hela eller delar av utdelningen i sina aktiebolag till skattebefriad stiftelser och ideella föreningar med ett allmännyttigt ändamål.

Så blir skillnaden – med eller utan skatt

Detta är ett effektivt sätt att kunna skänka pengar med minsta möjliga skatteavbränning. Om du som äger ett aktiebolag låter ditt bolag skänka 10 000 kr av de pengar som du annars skulle ha fått som utdelning kommer allt att skattefritt gå till välgörenhetsorganisationen.

Om du i stället skänker bort pengar som du redan tagit ut som utdelning kan blir motsvarande gåva bara 8 000 kr till välgörenhetsorganisationen, eftersom du först måste betala 2 000 kr i utdelningsskatt av de 10 000 kronorna som du tagit ut i utdelning.

Hit får du skänka pengar

Det går bra att skänka skattefritt till alla stora välgörenhetsorganisationer. Dessutom har Skatteverket godkänt denna typ av organisationer:  

  • Frivilliga försvarsorganisationer, föreningar för ungdomsverksamhet, barn- och sommarkolonier, scoutverksamhet, studieförbund, folketshusföreningar, bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar och liknande.
  • Trossamfund, nykterhetsföreningar, invandrarföreningar, föreningar för social hjälpverksamhet, handikappföreningar och de politiska partierna.
  • Föreningar för konst, litteratur och musik.
  • Föreningar för idrott och friluftsliv.

Föreningar som verkar för medlemmarnas eller andra bestämda personers ekonomiska intressen anses inte ha det allmännyttigt ändamål som krävs. Exempel på sådana är fackföreningar, branschföreningar och sammanslutningar av fastighetsägare och båtägare, t.ex. villa- och hamnföreningar.

Exempel på föreningar som vanligen inte heller anses ha ett allmännyttigt ändamål är sällskapsföreningar och släktföreningar.

Här är några av de organisationer som just nu hjälper Japan och Nordafrikas nödlidande folk. Klicka på länken för att komma direkt till deras hjälpsida:

Läs här mer detaljer om hur du gör rent praktiskt.