Skattelättnader för företag i utsatta områden

Camilla Björkman

Publicerades: 10 mars, 2011

Företag i stadsdelar med hög arbetslöshet kan få skattelättnader. Regeringen beslutade på torsdagen om att tillsätta en utredare för att undersöka möjligheten.

Förslaget berör de så kallade ”nystartszoner” som kom upp redan under valrörelsen. Enligt det ska företag i områden där det råder utanförskap och arbetslöshet få skattelättnader.

”Vår förhoppning är att lägre kostnader för att verka och anställa i nystartszonerna ska leda till att fler får jobb och att fler företag startas”, skriver finansminister Anders Borg (M), näringsminister Maud Olofsson (C) och integrationsminister Erik Ullenhag (FP) på Svenska Dagbladets debattsida.

Nu tillsätts en utredare för att undersöka möjligheten, och ge förslag på vilka områden som ska väljas ut.

Regeringen hoppas att nystartszoner ska vara etablerat till januari 2014.