Skatteplanering med handelsbolag panikstoppas

Anders Andersson

Publicerades: 17 juni, 2009

Regeringen stoppar skatteplanering med handelsbolag med omedelbar verkan. Från och med den 18 juni är det stopp för avdrag av förluster på andelar i handelsbolag.

Sedan skattereglerna för några år sedan ändrades har skatteplanering med handelsbolag ökat kraftigt. Planeringen har gått ut på att ett handelsbolag som har stora vinster har kunnat ”paketeras” i ett aktiebolag och sedan sålts skattefritt. Om handelsbolaget däremot gått med förlust har andelarna kunnat säljas direkt, med avdragsgill förlust.

Problemet har varit att skattereglerna för aktiebolag och handelsbolag har varit olika. Detta har utnyttjats i olika skatteupplägg. Nu har finansdepartementet fått nog och vill snabbt få en ändring till stånd.

När lagar ska ändras på detta sätt kan man sätta in stopplagstiftning som gör att en lag kan träda i kraft redan innan riksdagen klubbat den och innan detaljerna är klara.

Ett sådant paniksopp kom under onsdagskvällen. Finansdepartementet skickade ut ett pressmeddelande om att kapitalförluster för andelar i handelsbolag från och med torsdagen endast är avdragsgilla mot kapitalvinster i handelsbolag.

Stopplagstiftningen beror på att regeringen tänker föreslå att handelsbolagsandelar som ägs av ett bolag varken ska vara skattepliktiga som vinster eller avdragsgilla som förluster.

Finansdepartementet motiverar stopplagstiftningen så här i sitt ptressmeddelande:

”Genom att redan nu begränsa avdragsrätten vill regeringen motverka riskerna för att skatteintäkterna minskar kraftigt när förslaget blir känt. Företagen skulle annars kunna ta fram latenta förluster på andelar i handelsbolag innan avdragsrätten upphör, men vänta med att ta fram latenta vinster på sådana andelar tills vinsterna inte längre är skattepliktiga.”

Redan tidigare har andra lagändringar gjorts för att sätta stopp för andra typer av skatteplanering med handelsbolag.