Skatterabatt för den som satsar på småföretag

Anders Andersson

Publicerades: 9 april, 2009

Privatpersoner som satsar 5 000 till 5000 000 kr i små nystartade bolag eller i nyemissioner ska få 20 procent av insatsen i skattereduktion – alltså en skattesänkning på upp till 100 000 kr per person och år.

Detta föreslås i en utredning till finansdepartementet.

Förslaget har utretts mycket grundligt, eftersom det är svårt att konstruera sådana här lagar som inte utnyttjas på fel sätt. Därför har det blivit en utredning på hela 400 sidor.

En fråga är om den som köper in sig i ett sådant här bolag ska var tvingad att ha kvar aktierna en viss tid för att ha rätt till skattereduktion. Utredningen menar att det inte behövs någon sådan gräns.

Någon begränsning till enbart svenska onoterade bolag går inte att göra. Skattereduiktion ska kunna fås även för andra bolag inom EU.

Även satsning i nystartade så kallade lagerbolag ska godtas. Bolaget ska antingen vara nystartat eller ska satsningen ske vid en nyemission.

Bolaget måste ha börjat bedriva verksamhet den 2 maj året efter det att satsningen gjorts för att skattereduktion ska godtas. Det är inget som hindrar att bolaget är ett dotterbolag till ett redan startat bolag.


F
öretagarförbundet är mycket positivt till utredningens slutsatser och skriver på sin hemsida att regeringen så fort som möjligt bör genomföra förslaget:

I ett läge där kapitalförsörjningen blir ett problem för allt fler företag är ett snabbt agerande nödvändigt.