Skatteräntan sänkt till noll Strunta i fyllnadsbetalning

Redaktionen

Publicerades: 1 april, 2009

Skatteverket sänkte den 1 april sin ränta till noll. Följ därför inte verkets råd om att fyllnadsinbetala skatt efter årets deklaration. Vänta att betala till i mars nästa år.

 Mitt råd så här års brukar vara att betala in extra skatt om du ser att du får kvarskatt när du deklarerat. Detta råd gäller inte längre sedan Skatteverket från och med den 1 april sänkt sin basränta till noll. 

 Basräntan sätts efter statens upplåningskostnad. Eftersom denna nu är under 0,5 procent och eftersom basräntan avrundas nedåt sänks basräntan från 1 till 0 procent, och så låg har den aldrig tidigare varit.

 Det här är ett glädjebud inför årets deklaration för alla dem som inte betalat in tillräcklig preliminärskatt eller F-skatt och får kraftig kvarskatt efter årets deklaration.

 Skatteverket skriver i Dags att deklarera att det är bra att betala in denna extraskatt så tidigt som möjligt för att slippa kostnadsränta. Följ inte den rekommendationen.

 Varken för företag eller privatpersoner finns det nu någon som helst anledning att göra någon fyllnadsinbetalning, i varje fall inte innan basräntan höjs, vilket möjligen kan ske i slutet av detta år. 

 Men kom ihåg att göra betalningen den 12 mars nästa år. Efter detta datum blir räntan hela 15 procent plus basräntan. Skatteskulder efter förra årets deklaration bör också snarast betalas, eftersom årsräntan för dessa skulder också är 15 procent.

 Om du redan hunnit göra fyllnadsinbetalning kan du begära att få de pengarna tillbaka. Om du har e-legitimation och ett skattekonto kopplat till ett bankkonto är detta lätt ordnat. Det är bara att logga in och göra detta direkt på nätet.

 Men observera att nollräntan inte gäller moms eller F-skatt som företagare ska betala in vid den löpande skattedeklarationen varje månad eller var tredje månad. En kort tid efter deklarationsdagarna som brukar vara den 12:e i varje månad börja en årsränta på 15 procent att tas ut.

 De som i deklarationen finner att de betalat för mycket  i preliminärskatt eller F-skatt får från och med den 1 april ingen ränta alls. Och det är svårt att få tillbaka de pengarna innan det att pengarna normalt betalas ut.

 ANDERS ANDERSSON