Stopp för skatteplanering finansierar företagarpaketet

Anders Andersson

Publicerades: 14 januari, 2009

Stopp för skatteplanering med ”räntesnurror” och fastighetsaffärer ska finansiera största delen av regeringens företagarpaket i höstbudgeten.

Sänkt bolagsskatt från 28 till 26,3 procent och sänkta arbetsgivaravgifter med en procentenhet kostar staten 14,5 miljarder. Högre utdelning till bolagsägare genom ändrade 3:12-regler och direktavskrivning för inventarier kostar ytterligare 1,5 miljarder.

Hela 13 miljarder ska finansieras endast genom att stoppa två former av skatteplanering, som måste ha varit mer omfattande än vad många annat: 

– Stopp för ”räntesnurror mellan olika bolag i en koncern.
- Stopp för underprisöverlåtelser via handelsbolag vid främst stora fastighetsaffärer.

Dessa transaktioner har gått till så här:

Räntesnurrorna:
- Ett bolag har köpt ett annat bolag i koncernen för lånade pengar och därmed fått stora ränteavdrag.
- Tekniken har gått ut på att undvika inkomstskatt på ett belopp som motsvarad av avdraget. Det kan ha skett genom att affären har gjort via ett utlandsbolag som inte betalar skatt på vinster och kapitalinkomster. Men det kan ibland också ha skett genom att vinster genom olika transaktioner kunnat delas ut skattefritt till aktieägarna. Så var det för Industrivärden som fick sina ”räntesnurror” godkänd i regeringsrätten.

När regeringsrätten godtog transaktioner med räntesnurror blev det sådan fart på sådana affärer att finansminister Anders Borg ingrep direkt och stoppade avdragen. Näringslivet protesterade, eftersom affärsmässigt motiverade affärer också stoppades.

I höstbudgeten har Borg därför fått lägga in en brasklapp, som säger att affärsmässigt motiverade affärer ska godtas. Regeringsrätten får till slut slå fast vad som menas med det.

Fastighetsaffärer till underpris enligt detta exempel:
- Ett fastighetsbolag, som ska sälja en fastighet för 100 miljoner, bildar ett handelsbolag, ägt av fastighetsbolaget.
- Fastigheten köps sedan av handelsbolaget till underpris, 50 miljoner. Om vissa krav är uppfyllda blir det inga skattekonsekvenser. 
– Köparen som var ute efter fastigheten köper sedan handelsbolaget i stället för fastigheten.

Enligt dagens regler ger en sådan underprisöverlåtelse via handelsbolag betydligt lägre skatt än om en fastighet säljs på vanligt sätt. Denna möjlighet ska nu stoppas.