<![CDATA[]]>

"Stort steg för förenkling"

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 8 oktober, 2014

– Ett stort steg för förenkling. LRF:s expert i förenklingsutredningen Urban Rydin kommenterar Driva Egets nyhet om nya skatteregler för enskild firma.

I utredningen som i dag presenterades för finansminister Magdalena Andersson har funnits fem experter från näringslivet. En av dem är Urban Rydin, skattechef på LRF Konsult.

– Detta är ett stort steg mot ett förenklat och mer lätthanterligt system som ändå inte äventyrar den skattemässiga neutraliteten mellan olika företagsformer, säger han.

Men han hade velat gå ett steg längre:

– Om utredningens förslag går igenom innebär det mycket stora förenklingar. Men jag skulle velat gå ett steg längre. Med ytterligare utredningsresurser skulle vi ha kunnat analysera ännu mer och kommit med fler förbättringsförslag.

Han rekommenderar nu planering för lägre skatt:

– Det är mycket viktigt att man under den tid som kvarstår i det gamla systemet vidtar åtgärder för att kunna optimera planeringen för både övergången och i det nya systemet. Detta gäller i synnerhet de många småföretagare som står inför ett generationsskifte.

Reglerna om aktiv och passiv näringsverksamhet förtydligas.

– Äntligen blir äntligen möjligt för lantbrukare att kunna beskatta terminer och optioner som hör till näringen som näringsinkomst, säger han.

På LRF  är det mest positiva tongångar kring förslaget:

– Ett glädjande förslag för landets småföretagare som har stort behov av förenkling och nytänkande säger LRF Konsults VD Katarina Hedström-Klarin som framhåller vikten av att positionera sig rätt inför förslaget.

LRF anser dock att reglerna om skogskonto och upphovsmannakonto bör finnas kvar.

– Om skogskontot slopas innebär det att avverkningar i framtiden riskerar att drivas av skatter istället för att ske på det långsiktigt lämpligaste sättet. Vidare visar den stora branden i Västmanland och stormarna Per och Gudrun på behovet av särskilda regler. Det skulle vara näst intill ansvarslöst att ta bort skogskontot och upphovsmannakontot utan någon större analys. Då riskerar drabbade att få en mycket hög beskattning som de inte kan parera. Detta gäller särskilt de som tar över fastigheter vid ägarskiften, säger Helena Jonsson, förbundsordförande i LRF till tidningen ATL.