Ta ut skattefri utdelning före årsskiftet

Anders Andersson

Publicerades: 19 oktober, 2010

Över 65 000 fåmansbolagsägare kan missa att ta ut skattefri utdelning om det inte agerar före årsskiftet. Det gäller gamla så kallade lättnadsbelopp som sparats i många år.

Innan dagens 3:12-regler ändrades 2005 gick det att få ut ett par tusen kronor om året i helt skattefri utdelning för dem som då ägde ett fåmansaktiebolag. Tog man inte ut detta så kallade lättnadsbelopp gick det att spara den, även efter det att reglerna ändrades.

Men nu går det inte att spara utdelning längre. Om den inte tas ut före årsskiftet försvinner möjligheten att få utdelning skattefritt.

Har ett bolag med 100 000 kr i aktiekapital inte gjort utdelning de senaste 10 åren finns i år utrymme för en skattefri utdelning med ca 16 000 kr. Bolag som inte gjort utdelning under de 13 år som lättnadsbelopp fått beräknas, kan göra skattefri utdelning i år med ca 37 000 kr.

Skatteverket skickar i dagarna ut ett brev och påminner cirka 65 000 ägare av fåmansbolag att de bara har drygt två månader kvar på sig att utnyttja uttagsmöjlighet till en skattefri utdelning från bolaget.

Men påminnelsen kommer väl sent. För att kunna göra denna utdelning måste detta anges i protokollet för bolagets bolagsstämma. De företag som har kalenderår som räkenskapsår har nämligen redan haft sina bolagsstämmor, och ska de ha en extra bolagsstämma kan revisorskostnaden för att upprätta ett sådant protokoll bli högre än skattevinsten på utdelningen.

Men för företag med brutet räkenskapsår och för dem som till låg kostnad kan ordna en extra bolagsstämma och skicka protokoll till Bolagsverket kan det finnas skattepengar att tjäna.