Vänta att fyllnadsbetala – om du kan spara med mer än 1,8 %

Anders Andersson

Publicerades: 14 februari, 2011

Räknar du med kvarskatt på över 30 000 kr efter årets deklaration? Då får du ränta på skatteskulden från 12 februari. Men det lönar sig att vänta med att göra fyllnadsinbetalning om du kan placera dina pengar med mer än 1,8 procent i årsränta.

Reglerna kring kostnadsräntan på skatteskulder har varit krånglig med olika beloppsgränser och procentsatser. Den 1 januari förenklades de och ser nu ut så här både för privatpersoner och företag:

  • Om den kommande kvarskatten efter den deklaration som normalt görs i maj i år blir över 30 000 kr blir det 1,25 procent i icke avdragsgill årsränta på den del som ligger över den gränsen. Det motsvarar 1,8 procent om man jämför med annan avdragsgill låneränta.
  • Från den 2 maj blir det samma kostnadsränta även för den del som ligger under 30 000. Räntan räknas dag för dag fram tills skatten betalas.

Det är alltid denna räntesats. Så om du nyligen fått krav på skatteinbetalning efter förra årets deklaration blir det denna ränta fram till sista betalningsdagen, som oftast är den 12 mars. Men efter denna dag fram tills kronfogden kopplas in chockhöjs räntan till 16,25 procent.

För många kommer då frågan:

  • Ska jag ta av mina sparpengar och göra dessa fyllnadsinbetalningar eller ska jag vänta att betala till sista betalningsdagen?

Svaret är att det är bäst att vänta om du kan räkna med att få en avkastning på dina pengar som överstiger en årsränta på 1,8 procent. Att låna till att göra fyllnadsinbetalning lönar sig i princip aldrig, eftersom all låneränta nästan alltid överstiger 1,8 procent.

En helt annan fråga är om du får hög kvarskatten efter årets deklaration och vill betala in skatten i februari om kvarskatten ligger över 30 000 kr. För att få svar på det är det bäst att göra en översiktlig preliminär deklaration redan i februari. Rent allmänt kan man säga att det blir hög kvarslatt främst för dig som har F-skatt som inte räckt till eller som sålt aktier eller fastigheter med stora vinster under förra året.