Bli en kombinatör och starta ett extra jobb. Foto: Getty Images

Så blir du en framgångsrik kombinatör

Redaktionen

Publicerades: 5 oktober, 2018

Det finns fördelar med att både vara anställd och driva eget, så kallad kombinatör. Men vad händer med a-kassa, pension och sjukersättning? Och hur undviker man att brinna upp? Vi guidar.

Att ta deltidsjobb för att kunna satsa på ditt företagande, eller starta eget vid sidan av ett jobb du redan har kan vara en bra strategi. Men det finns några saker att tänka på.

Får du driva eget vid sidan av jobbet?

Så länge verksamheten i ditt eget företag inte inkräktar på den i företaget där du är anställd (eller skadar dess anseende) får du generellt sätt driva eget vid sidan av din anställning.

Det är viktigt att du pratar med din arbetsgivare innan du startar upp, så att de är informerade. Se även för säkerhetsskull över vilka villkor du har i ditt kontrakt och kollektivavtal. Ditt företagande får heller inte inverka på din anställning eller jobbet du utför där.

Ifall du och din arbetsgivare kommer överens om det kan du gå ner i arbetstid i för att driva eget. Tänk på att din sjukpenninggrundande inkomst i så fall kan påverkas, vilket kan leda till sämre ersättning om du är sjuk, måste vabba eller ska vara föräldraledig.

Anställd och driver eget – Så här beräknas din SGI

När Försäkringskassan utreder din SGI-nivå lägger de samman inkomsten från din egen verksamhet med inkomsten från din anställning.

För att inkomst från anställning ska räknas med måste anställningen ha pågått minst sex månader i följd eller vara årligt återkommande.

Driver du enskild firma tittar Försäkringskassan på hur inkomsterna har utvecklats de senaste åren för att sedan basera din SGI på en uppskattning av din framtida inkomst. Undantaget är de två första åren, då baseras din SGI på vad en anställd med liknande arbetsuppgifter, utbildning och yrke tjänar.

Startar du aktiebolag gäller inte tvåårsregeln – då baseras alltid din SGI på den lön du tar ut i bolaget.

Läs mer om SGI-reglerna här.

Tänk på att din rätt till a-kassa kan påverkas

Blir du arbetslös kan du förlora rätten till a-kasseersättning, om du inte låter företaget vila eller lägger ner det. Det gäller inte om arbetet i ditt eget företag godkänns som bisyssla av din a-kassa. För att det ska gälla måste ditt företagande ha skett vid sidan av en heltidsanställning och inte generera några stora inkomster. Läs mer om de exakta reglerna hos din a-kassa.

Tänk på att din pension kan minska

Går du ner i tid för att driva eget vid sidan av blir pensionspengarna från din anställning mindre, överväg att spara privat eller via din näringsverksamhet.

Brinn inte upp!

Med två jobb kommer du att få ett splittrat fokus och eftersom du troligtvis brinner för det du startat eget inom är det lätt hänt att jobba jämt. Sätt rutiner och försök hitta sätt att arbeta smartare och mer effektivt. Planera in återhämtning och vila, träning och bra mat. Våga tacka nej till uppdrag om du inte hinner med.

Läs fler goda råd för att inte gå in i väggen här.

Av: Ebba Arnborg