<![CDATA[]]>

Så skriver ni ett handelsbolagsavtal

Noshin Kardel

Publicerades: 20 oktober, 2015

Är ni två eller flera personer som vill starta företag kan ett handels­bolag vara ett alternativ. Men tänk då på att skriva avtal. Juristen Noshin Kardel ger här råd.

Som blivande delägare i ett handelsbolag ska ni alltid se till att skriva ett handelsbolags­avtal för att reglera rättigheter och skyldigheter i bolaget. I lagen finns en del tvingande regler som ni måste hålla er till. Men det finns punkter ni själva kan reglera, så kallade dispositiva regler.

Här är några av de viktigaste:

1. Ansvarsfördelning

Ett handelsbolag anses vara en juridisk person. Men skulle företaget gå i konkurs är alla delägare ansvariga för företagets skulder och förpliktelser. Har ni till exempel en skuld kan fordringsägaren vända sig till vem som helst av er del­ägare och kräva den personen på betalning. Det går inte att avtala om att begränsa varje persons ansvar för företagets förpliktelser. Däremot kan ni fördela det slutliga kostnadsansvaret.

2. Firmateckning

I avtalet kan ni bestämma vem eller vilka av er som kan ingå avtal för handelsbolagets räkning, företräda bolaget och vara firmatecknare. Om inget annat bestäms tecknar ni firma var och en för sig. Tänk på att avvikelser från denna huvud­regel måste registreras.

3. Förvaltning

Här handlar det om att reglera vem eller vilka av er som ska sköta bolagets förvaltning, det vill säga ha hand om företagets angelägenheter. Ibland är det av praktiska skäl bra om det inte är alla delägare, till exempel kanske vissa beslut måste fattas snabbt. Ta också ställning till om det ska utgå något arvode till personen i fråga.

4. Revision

För vissa typer av handelsbolag finns det tvingande bestämmelser om revision. Undersök därför först om sådana finns. Om inte kan ni avtala om att företagets räkenskaper och redovisning ska revideras. Ni bestämmer då hur revisionen ska göras och utser en revisor.

5. Ränta och vinst

Ni kan reglera om ni ska betala ränta till er själva på de insatser som ni har gjort. I så fall kan ni bestämma en annan ränte­beräkning än den lagen säger. Ni kan också ange vilka regler som ska gälla vid vinst­utdelning från bolaget. Det kan till exempel vara att ingen vinst ska delas ut de första åren utan att den ska stanna i bolaget.

6. Överlåtelse av andelar

Ni kan reglera vad som ska gälla när en av er vill sälja, byta eller ge bort andelar i handelsbolaget. Huvudregeln är att alla delägare måste samtycka till försäljning, byte eller gåva av andel i bolaget. Antingen kan ni hålla er till den regeln eller så kan ni avtala om att:

  • Andelar får överlåtas fritt.
  • Ägare först måste erbjuda övriga ägare att köpa andelen (förköp).
  • Ny ägare till andel måste erbjuda tidigare ägare att  köpa andelen (hembud).

7. Utträde

På samma sätt kan delägare inte bara lämna handels­bolagsavtalet. Vill någon göra det måste samtliga delägare ge sitt samtycke. Däremot kan ni avtala om att en av er ska kunna lämna företaget och att övriga delägare då ska betala ett lösenbelopp.

8. Enskild egendom

För att inte riskera att en delägares make eller maka får del i bolaget är det bra att avtala om att varje delägare ska göra sin andel till enskild egendom. Detta görs genom ett äktenskapsförord.