Krångliga regler hindrar många nyanlända från att starta eget. Foto: Getty Images

Så vill partierna underlätta för nyanlända

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 augusti, 2018

Det blev mycket snack när en nyanländ som startat eget i Sverige fick avvisningsbeslut med hänvisning till att han – liksom sina svenska medägare –tagit ut för lite lön under en tid för att rädda företaget. Hur vill partierna underlätta för nyanlända att driva företag.

C: Vi vill slopa kravet på att den som kommer till Sverige som arbetskraftsinvandrare måste jobba med ett visst yrke/arbetsgivare. För att fler ska våga starta eget vill vi införa en ny företagsform,
”ingångsföretag”. Med vårt förslag schablonbeskattas företaget med 25 procent upp till en omsättning på 250 000 kronor om året. Det gör bland annat att man slipper ha koll på olika moms- och skattesatser.

KD: Vi lägger en rad förslag om enklare regler, ökad tillgång på riskkapital och konkurrenskraftiga skatter, till exempel: Sänkt krav på aktiekapital från 50 000 till 25 000 kronor. En garanti för företagen att de bara ska behöva lämna en och samma uppgift en gång till myndigheterna. Fond-i-fond-lösningar, där statligt riskkapital från början samverkar med privata fonder för att nå mindre och växande företag. Och vi vill stoppa orimliga utvisningar av arbetskraftsinvandrare.

 L: Vi har lagt förslag om en snabbutredning för att inhämta en samlad bild av samtliga hinder som nyanlända möter avseende utvecklandet av sin företagsamhet. Vi har vi gjort satsningar i Liberalernas budgetförslag till riksdagen där vi gör prioriteringar på ALMI IFS, vilka hjälper många av de nyanlända att sätta sig in i det svenska systemet och dess regelverk.

MP: Det är galet att personer kan utvisas för att de tagit ut för lite lön från sitt företag, sådana regler måste ändras. Hjälp med rådgivning och kapitalförsörjning i ett tidigt skede utgör tillsammans med regelförenklingar och sänkningen av arbetsgivaravgiften viktiga reformer.

M: Vi vill se över hur nyanlända i ett tidigt skede kan ges introduktion och vägledning i hur man startar och driver företag i Sverige, eftersom vi tror starkt på eget företagande som en väg för många utrikes födda att komma in på arbetsmarknaden. Därför vill vi satsa 15 miljoner på att främja entreprenörskap bland nyanlända.

S: Regeringen har hög prioritet och olika sätt att få nyanlända i arbete, bland annat ett snabbspår för företagare med fokus på nyanlända med syfte att bättre och snabbare tillvarata komptens och innovationsförmåga. Regeringen gör också en satsning på utrikesfödda kvinnors företagande.

SD: Vi satsar på småföretagarna genom utvidgat starta eget-bidrag, minskat sjuklöneansvar, sänkt arbetsgivaravgift och en industristrategi.

V: Att vara egenföretagare och att starta nytt är förknippat med en viss osäkerhet, både vad gäller trygghet och ekonomi. Det är också ett av de största hindren som Tillväxtverket lyfter fram för att fler ska vilja starta och driva företag. Det finns ett glapp mellan att vilja starta ett företag och att faktiskt göra det. Vänsterpartiet vill överbrygga det gapet och skapa bättre förutsättningar för att människor ska våga förverkliga sin idé.

Fler svar inför valet 2018 hittar du här!