<![CDATA[]]>

Trenden bruten – färre företag startades under augusti

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 2 september, 2015

Under augusti minskade nyföretagandet i landet efter de senaste tre månadernas ökande trend. En företagsform skiljer sig dock från mängden.

Efter tre månaders uppgång så minskade nyföretagandet i landet med 1,8 procent under augusti. Färska siffror från Bolagsverket visar att 4 914 företag nyregistrerades under augusti i år vilket kan jämföras med 5 004 under augusti 2014.

Antalet nya aktiebolag ökade däremot med 1,9 procent.

–  Nyföretagandet har ökat ganska kraftigt under perioden maj-juli, men nu under augusti kom en mindre tillbakagång. För hela 2015 ser vi, trots denna dipp i augusti, en total ökning med 2,2 procent för antalet nyregistrerade företag, jämfört med samma period förra året, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Samtidigt minskade företagskonkurserna under augusti med 9 procent jämfört med samma månad 2014 visar ny statistik från kreditupplysningsföretaget UC. Den positiva trenden märks i hela landet och framför allt i storstadsregionerna. Bäst utveckling under augusti hade Stockholm där antalet konkurser minskade med 21 procent jämfört med samma månad 2014.

På Gotland och i Uppsala och Jämtlands län har däremot antal konkurser ökat under årets första åtta månader.

Bolagsverkets handläggningstider för att registrera ett nytt företag och göra de vanligaste ändringarna i ett företag är just nu ungefär fyra dagar.

 

För dig som går med starta eget-tankar finns råd på Driva Eget: