<![CDATA[]]>

Trenden fortsätter – färre företag i konkurs i februari

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 1 mars, 2016

Antalet företagskonkurser fortsätter att minska i Sverige. Det är dock stora skillnader i olika delar av landet. Under februari minskade antalet företagskonkurser i landet med 14 procent jämfört med samma månad 2015, det visar ny statistik från UC AB. Totalt gick 438 företag i konkurs. Störst procentuell minskning har Jämtland och den högsta ökningen av företagskonkurser finns i Kronobergs län. Läs mer: Konkurs – så fungerar det

  • I Jämtlands län (-67 %), Jönköpings län (- 55 %) och Uppsala län (- 57 %) minskade antalet företagskonkurser med över 50 procent jämfört med samma månad föregående år. Bäst procentuell minskning återfinns i Jämtlands län.
  • I Västmanlands län minskade antal företagskonkurser med 50 procent.
  • Både Gotlands län och Blekinge län redovisar en 33 procentig ökning av antalet företagskonkurser.
  • I Gävleborgs län minskade företagskonkurserna med 20 procent.
  • Största procentuella ökningen ser vi i Kronobergs län (+ 400 %). Örebro län och Norrbottens län visar även ökade antal företagskonkurser – 50 respektive 40 procent.
 Läs mer: Från konkurs till miljonföretag – via en annons på Blocket  ]]>