Trendspaning: Det är du som ska förändra världen!

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 17 april, 2019
Publicerades: 9 april, 2019

När förtroendet för politiker är fortsatt lågt, växer det för dem man har nära sig – som sin arbetsgivare. Det menar en ledande kommunikationsbyrå och manar till ansvar i näringslivet.

När globala kommunikationsbyrån Edelman publicerade sin 2019 Edelman trust barometer, sin årliga barometer om förtroende, upptäckte de några särskilt spännande förändringar under senaste året.

LÄS OCKSÅ: FRÅN VÄLLINGBY TILL MILJARDFÖRETAG

Ta till exempel media. 2018 angav 49 procent att de följde händelser i media mer högst en gång i veckan. Nu har den siffran sjunkit till 28 procent.
De flesta följer nyheterna betydligt mer ofta än så! Visserligen oroar sig 73 procent för falsk information, men i Europa och Nordamerika har traditionell media fortfarande högst förtroende bland mediekanalerna.

Ett annat område där man ser stora förändringar är synen på sin arbetsgivare. Tre av fyra säger att man har högre tilltro till sin arbetsgivare än till ideella organisationer, regeringen och media.

Hög tilltro till ledaren

Samtidigt har man höga förväntningar på sin arbetsgivare. Det räcker inte längre med att hålla med lön och arbetsuppgifter. 71 procent menar att det är av stor vikt att arbetsgivaren svarar upp mot de utmaningar som man ser både inom näringslivet och politiken.

Ännu fler, 76 procent, tycker att det är viktigt att vd:ar tar en ledarroll och inte inväntar politiska beslut för att åstadkomma förändring, utan att man går före och visar vägen i frågor som lika lön, diskriminering, vidareutbildning, miljö, personlig integritet, sexuella övergrepp och fake news.

Kort sagt – man vill ha en arbetsgivare som tydligt visar vilka värderingar man står för – och som är beredda på att ta fajten för dem.

Att tilliten till arbetsgivarna är så stor tolkar man på Edelman som ett tecken på upplevd kontroll. Som medborgare är det svårt att känna att man kan påverka de stora skeendena i politik och näringsliv. Då tittar man på det lokala, det man har närmast sig.

Vill ha meningsfullt jobb

Helst ska företaget även engagera sig i lokalsamhället för att förbättra förhållanden vad gäller till exempel boende och utbildning.

Man vill också känna en meningsfullhet i sitt arbetsliv. Man kan att bland de medarbetare som upplever att man har engagerade arbetsgivare så betalar det tillbaka sig i form av lojalitet och engagemang hos personalen.

I nästa steg påverkar det försäljningen. 78 procent menar att hur ett företag behandlar de anställda är en indikator på trovärdighet. 67 procent säger att de kan tänka sig pröva en produkt om företaget har ett bra rykte. Men om inte tilliten finns där, blir det inga köp.

Man ser helt enkelt att företagarna kan påverka världen.