Äntligen fler nya företag

Redaktionen

Publicerades: 1 december, 2009

Nu vänder det. Ny statistik visar att det äntlighen startas fler företag i Sverige.

Den siffra som nu kommer från Bolagsverket visar ett tydligt trendbrott:

Under november startades nästan 5 000 fler företag – det är 8,5 procent fler än under samma månad föra året.

De nya siffrorna innebär att antalet nya företag under hösten ökat med sammanlagt 8,8 procent. Det gör att även den nedåtgående kurvan för helåret börjar vända uppåt. Sedan årsskiftet är tappet 10,2 procent jämfört med drygt 12 procent för en månad sedan.

Men den regionala skillnaderna fortsätter att vara stora. I oktober hade åtta län positiva siffror, i november ökade antalet till fjorton. I Smålandär det allra bäst.

Två län utmärker sig med riktigt stora ökningar jämfört med november i fjol. De är Kronoberg (+50,0 procent) och Gävleborg (+46,8 procent). Kronoberg är också det första länet som visar en ökning för hela året (+2 procent sedan i januari).

I den nedre delen av tabellen finns nu tre mot förra månaden sex län med tvåsiffriga minskningar. De är Västernorrland (-19,3 procent), Norrbotten (-18,1 procent) och Gotland (-10,5 procent).

Hittills i år har närmare 50 000 nya företag registrerats i de vanligaste bolagsformerna aktiebolag, enskild firma, handelsbolag och kommanditbolag. Vid samma tid i fjol var antalet nyregistreringar drygt 55000. Nettot är dock positivt, eftersom cirka 10000 färre företag avregistrerats hittills i år.