<![CDATA[]]>

Brist på startkapital hindrar småföretagare

Camilla Björkman

Publicerades: 8 juni, 2012

Det låga nyföretagandet i Sverige beror på att småföretagare tvingas förlita sig på egna pengar när de startar upp. Det visar en rapport från Svenskt Näringsliv där förslag på andra typer av finansiering presenteras.

Till rapporten, som presenteras i Dagens Industri idag, har Ulf Jakobsson och Jan Herin på Svenskt Näringsliv undersökt hur småföretag finansierade sin start.

– Huvudpoängen är att det egna kapitalet spelar väldigt stor roll i båda skeendena. Affärsänglar, släkt och vänner har en mycket underordnad betydelse, säger Ulf Jakobsson som är docent i nationalekonomi, till DI.

Rapporten visar att nyföretagandet i Sverige är lågt i internationell jämförelse. Även antalet företagare är lågt: endast 3,6 procent av kvinnorna i arbetsför ålder driver eget och knappt var tionde man. Båda siffrorna är klart lägre än genomsnittet i EU.

Författarna till rapporten menar att orsaken till att företagandet är så pass lågt är att de har svårt att få finansiering i början och får förlita sig på egna pengar. Deras undersökning visar att nästan två av tre företagare i största grad använde egna pengar vid starten av företaget. På andra plats kom banklån, men bara för lite mer än var tionde företagare.

– Genom att underlätta finansieringen kan man förvänta sig fler nystarter och snabbare tillväxt i företag, säger Ulf Jakobsson till DI.

Han säger också att fler företag kommer av förmögenhetsbildning och att sänkt skatt är en väg att gå. Att det ska vara möjligt att komma åt pensionskapital vid start av företag och öka incitamenten för rika privatpersoner att investera i nya företag är två andra förslag i rapporten för att öka nyföretagandet.

Rapporten baseras bland annat på en SIFO-undersökning där 2000 företag svarat på frågor om finansiering.