<![CDATA[]]>

Förhandla rätt med riskkapitalisterna

Nina Jansdotter

Publicerades: 26 april, 2012

Den lilla entreprenören och den stora riskkapitalisten behöver varandra lika mycket. Men de har ofta olika mål med samarbetet. Så här förhandlar du bäst med verklighetens ”draknäste”.

För entreprenören är det primära målet att få in kapital för att förverkliga sin affärsidé, medan riskkapitalistens främsta mål är att få en bra avkastning på sitt investerade kapital. Därför gäller det att mötas på rätt sätt.

– Som entreprenör handlar mötet och förhandlingarna med riskkapitalisten i mångt och mycket om att bygga förtroende för dig och ditt bolag. Eftersom det är svårt att värdera tillväxtföretag och affärsidéer så grundar sig värderingen till stor del på riskkapitalistens förväntningar och det förtroende du lyckas inge, säger Karin Ebbinghaus, advokat och bolagsrättslig expert på advokatbyrån Vinge.

Ett sätt att bygga förtroende är att underbygga din affärsplan med så mycket fakta och konkreta exempel som möjligt. Om du exempelvis har genomfört marknadsundersökningar väger det alltid tungt om du samtidigt kan visa upp aktuella siffror och källor som bevisar varifrån ditt faktaunderlag kommer.

För att du också ska våga ha förtroende för riskkapitalisten, och vara öppenhjärtig med din affärsplan och dina idéer, kan ett sekretessavtal behövas.

– Tveka inte att be riskkapitalisten att skriva på ett sekretessavtal. Våga stå på dig för din sak till en viss gräns, utan att riskera affären förstås.

Förbered dig också noggrant innan ni möts för första gången. Det gör du så här, säger Karin Ebbinghaus.

  • Tänk dig ett optimalt scenario vad gäller storlek på investering kontra investerarens ägarandel i bolaget. Bestäm dig också för ett golv, om riskkapitalisten kräver en större ägarandel än så kan det vara läge att dra sig ur affären.
  • Ha kontroll på situationen, förbered dina argument och var påläst om de personer du ska träffa.
  • Skapa en win-win situation genom att tänka utifrån investerarens perspektiv. För dem är känslan av att ha gjort en genomtänkt och långsiktig investering med goda avkastningsmöjligheter avgörande.
  • Se till att ha ordning på dina papper, lägg tid på en genomarbetad affärsplan, visa att du har rätt kompetens och förmåga att bygga ett tillväxtföretag.

Tänk gärna långsiktigt redan inför din första investeringsrunda. Fundera på om du kan behöva genomföra fler investeringsrundor framöver och anpassa din gräns för hur stor ägarandel i bolaget du är beredd att avstå utifrån det.

Om ni är flera entreprenörer som driver företag ihop bör ni ha skrivit ett kompanjonavtal innan ni söker riskkapital.

– Kompanjonavtalet reglerar och stakar ut riktningen för ert samarbete och företagets utveckling. Avtalet säkerställer också att ni har samma intentioner vad gäller exempelvis riskkapitalfinansiering.