<![CDATA[]]>

Malmö lockar entreprenörer

Camilla Björkman

Publicerades: 3 februari, 2012

Nu startar Malmö stad upp en pilotverksamhet för att göra företagsklimatet bättre. ”Företagare och entreprenörskap spelar en stor roll i Malmös utveckling”, säger kommunalrådet Lari Pitkä-Kangas (MP).

Den senaste tidens upplopp i Malmö har lett till skarp kritik om vad som ska göras för att minska våldet.

På näringslivssidan drar Malmö stad nu igång pilotsatsningen ”En väg in till kommunen”. Målet är att det ska bli lättare för företagare och entreprenörer att etablera, starta eller utveckla sina verksamheter.

– Företagsklimatet i Malmö blir hela tiden bättre. Närmare 30 företag har flyttat sina huvudkontor till staden de senaste åren, vilket har skapat mer än 2000 nya arbetstillfällen, säger Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande.

I praktiken innebär pilotsatsningen en sorts företagsservice, dit man kan mejla eller ringa. Senare hoppas man att det ska bli möjligt att besöka servicen och använda sig av e-tjänster.

Satsningen byggs upp under våren och planeras att öppna till hösten.

Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för stadsekologi, konsument och utvecklingsfrågor och även ledamot i näringslivsberedningen, säger att företagare och entreprenörskap spelar en stor roll i Malmös utveckling:

– Bättre service genom tydligare serviceorganisation är till gagn för hela näringslivet så att fler företagare vill starta och driva sina rörelser i vårt Malmö.

På bilden syns småföretagaren Jon Enström som driver en fönsterputsfirma i Malmö och som tidigare intervjuats i Driva Eget. Här putsar han fönstren på Turning Torso.