<![CDATA[]]>

Så ska hon få fler kulturföretag

Anders Andersson

Publicerades: 18 september, 2009

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth vill få fler kulturarbetare att starta eget. Hon gör det med 73 miljoner, men utan att ge något direkt ekonomiskt stöd. Det handlar mest om rådgivning.

Handlingsplanen för kulturella och kreativa näringar, som hon presenterar tillsammans med näringsminister Maud Olofsson, är en del av en långsiktig satsning på totalt 73 miljoner kronor under 2009-2012.

Hon skriver  så här i pressmeddelandet:

”Syftet med handlingsplanen är att skapa goda förutsättningar för entreprenörer och företagare inom kulturella och kreativa näringar att utveckla sina affärsidéer och företag samt förbättra lönsamheten.

Insatserna i handlingsplanen ska utgå ifrån de kulturella och kreativa entreprenörernas behov och möjligheter. ”

Planen innehåller dessa punkter, men ingen av dem handlar om att ge något ekonomiskt stöd eller skattemässiga fördelar:

  • Rådgivning till företag.
  • Programsatsning på inkubatorer för kulturella och kreativa.
  • Utveckling av mellanhänder / nätverk / modeller för samverkan .
  • Entreprenörskap i kulturella och konstnärliga utbildningar.
  • Innovation och design.
  • Ledarskap och arbetsorganisation .
  • Studie om finansieringsbehov
  • Förbättrad statistik.
  • Kompetensutveckling.

– Kulturen har betydelse för sysselsättningen, tillväxten och välfärden. Därför är det också nödvändigt att vi vidareutvecklar kompetensen och kunnandet kring de kulturella och kreativa näringarna. Nu ska får kulturskapare och konstnärer få bättre möjligheter att utveckla sina affärsidéer och att bredda sin arbetsmarknad. Samtidigt får vi en större spridning av kultur i samhället, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

– Vi vill att fler ska kunna försörja sig på sitt skapande. Den här satsningen kommer att bidra till att kultur och näringsliv får fler mötesplatser och kan berika varandra, säger näringsminister Maud Olofsson.
 

Läs hela handlingsplanen här.