<![CDATA[]]>

Vi vill bli entreprenörer!

Camilla Björkman

Publicerades: 30 januari, 2010

Att bli entreprenör kommer på andra plats över svenskarnas drömjobb, det visar en ny undersökning. Enligt den vill svenskarna ha ett jobb som ger spänning, frihet och utrymme till självförverkligande. Vilket är de andra drömjobben? Se hela listan nedan.

Spänning, frihet och personligt utvecklande. Det är några av kriterierna som svenskarna har när de beskriver sitt drömjobb. Föga förvånande kommer därför entreprenör på andra plats på den lista som Manpower och Kairos Future har satt ihop efter att ha frågat svenskarna om deras drömjobb. På första plats kommer ingenjör.

– Trenden är att vi uppskattar frihet i jobbet i allt högre grad och möjligheten att förverkliga oss själva, säger Anki Ljung, HR-direktör på Manpower.

Bara 18 procent tycker att hög lön är viktigt och åtta procent anser att status lockar mest när de väljer sitt drömjobb. De som söker status vill helst bli professor, ingenjör eller discjockey medan de som vill förbättra samhället drömmer om att bli politiker eller polis.

Två av tre tror inte att de kan nå sitt drömjobb. Ju äldre man blir desto svårare tror man att det är. Var femte av dem som inte tror sig kunna få jobbet de längtar efter menar att det är för sent att börja om, 18 procent menar att de har fel utbildning, och 14 procent upplever att de saknar de rätta kontakterna. Däremot är det bra tre procent som inte tror sig nå drömjobbet för att de inte vill flytta till annan ort.

Undersökningen visar också att bara en av tio yrkesverksamma anser att de har sitt drömjobb.

Här är listan över svenskarnas drömjobb 2010:

1. Ingenjör
2. Entreprenör
3. Författare
4. Personalchef
5. Ekonom
6. Musiker
7. Managementkonsult
8. Pilot
9. Äventyrare
10. Fotograf