Affärsplan

Skriva en affärsplan – vad ska vara med? Mall och checklista

Gustaf Oscarson

Publicerades: 10 juni, 2021
Foto av: AdobeStock

När du ska starta och driva företag behöver du ha en affärsplan. Med en affärsplan menas en tydlig plan för hur ditt företag ska nå framgång. Här går vi igenom en mall och checklista för vad affärsplanen ska innehålla, vilka punkter som ofta är med och vilka misstag du ska undvika.

Nästan alla som startar företag gör någon form av plan. Vi skulle kunna likna det vid en karta – vart är du på väg och hur ska du ta dig dit och hur ska du undvika alla hinder på vägen? En affärsplan beskriver just det.

Och det behöver inte alls vara svårt att skapa affärsplanen, snarare är det riktigt roligt. Men däremot är det smart att använda någon form av mall – då går det snabbare och du riskerar inte tat missa någon viktig del.

Varför ska företaget ha en affärsplan?

Det finns en lång rad anledningar till att lägga tid på en genomarbetat plan. Här är några av dem.

 • För din egen del får du snabbt en känsla av om planen håller eller inte. Många gör affärsplaner och konstaterar att affärsidén och affärsmodellen inte håller. Speciellt kan en genomarbetad budget resultera i att du säger nej till din egen idé.
 • En affärsplan hjälper dig också att tänka långsiktigt och att hålla dig till rätt aktiviteter – istället för att byta inriktning så snart det gör trögt.
 • Med en smart plan ser du snabbt om idén är genomförbar och om det går att tjäna pengar på den.
 • Viktigt! Med en bra plan kan du identifiera utmaningar, hot och problem i ett tidigt skede. På så sätt kan du lösa dem innan du startar eget, eller välja en annan väg.
 • Med en smart analys av företagets styrkor och svagheter (en s k SWOT-analys) ser du snart vad ni klarar av själva, och vad ni måste ta hjälp med. Det är viktigt!
 • Med en genomarbetad affärsplan är det mycket enklare att få med sig andra intressenter, till exempel banken, Almi eller externa investerare.

Läs också: 25 superheta affärsidéer att starta i år

Viktigaste delarna i företagets affärsplan

Så låt oss gå igenom de viktigaste delarna i din plan. Du behöver förstås inte ha med alla delar, men kom ihåg att exempelvis Almi eller banken gärna ser en komplett affärsplan om du ska söka finansiering. Ofta kompletteras affärsplanen av en budget.

Okej, det här är delarna som är väldigt vanliga att ha med i affärsplanen.

Sammanfattning av din affärsplan

Om din affärsplan ska läsas av andra är det väldigt smart att göra en sammanfattning av affärsplanens viktigaste delar. Det gör du en på så kallad one-pager – det vill säga en sida med det viktigaste. Denna sida skapar du sist efter att du gjort färdigt resten av din affärsplan.

Affärsidé

Här sammanfattar du företagets affärsidé, vilken produkten/tjänsten är och vilka som ska köpa av er (målgrupp). Med andra ord – vilket problem ni ska lösa och för vilka.

Beskriv också kortfattat vilken är affärsmodell är (dvs. hur ni ska tjäna pengar). Beskriv också när företaget ska starta.

Företagsform – aktiebolag, enskild firma eller något annat

En djupare beskrivning av företagsform behöver inte vara med i affärsplanen, men ange gärna kort vilken företagsform ditt företag har.

Vision och mission

Vart ska ditt företag på lång sikt? Vad är ert uppdrag? Ert “varför”? Det beskriver du här.

Produkten/Tjänsten

Nu är det dags att tydligare beskriva den produkt eller tjänst ni ska sälja. Vad gör den unik? Finns det immateriella rättigheter (patent, varumärkesskydd, mönsterskydd etc)?

Detta kan du ha med när du beskriver din produkt eller tjänst

 • Vilken prisklass och prissättning har ni tänkt?
 • Hur ska tillverkning och distribution ske?
 • Ska ni skapa fler produkter efter hand?
 • Är den skyddad på något vis?
 • Hur lätt är den att kopiera?

Du bör också beskriva hur företaget ska jobba med produktutveckling och innovation. Kom ihåg! Din produkt eller tjänst blir aldrig färdig. Den som blir nöjd blir ifrånsprungen.

Marknaden, målgrupp och kunder

Var gärna noga med definitionen av målgrupp och vilka kunder ni ska nå. Ett smart sätt är att bygga olika “personas” som visar att ni tänkt igenom vilka de optimala kunderna är.

 • Hur stor är marknaden och hur förändras den?
 • Vem är den optimala kunden? Och var finnas den?
 • Ska du sälja lokalt, nationellt eller internationellt?
 • I vilka digitala kanaler finns målgruppen?
 • Hur ofta köper de och handlar de återkommande?

Konkurrentanalys

En bra affärsplan bör innehålla en konkurrentanalys – dvs. en genomlysning av andra företag som gör liknande saker eller tillfredställer samma behov.

Detta kan du ha med i en konkurrentanalys

 • En beskrivning av de största konkurrenterna och deras styrkor/svagheter
 • En beskrivning av vad ditt företag gör annorlunda jämfört med konkurrenterna

Marknads- och försäljningsplan

Företagande handlar egentligen bara om två saker – innovation och marknadsföring. Förtydligande: du behöver hela tiden skapa bättre och bättre produkter, och hela tiden bli bättre och bättre på att marknadsföra dem. Bar det ena eller det andra räcker inte.

Det är alltså avgörande med en vass försäljnings- och marknadsplan.

 • Hur ska kunderna hitta ditt företag?
 • I vilka kanaler – fysiskt och digitalt?
 • Egen försäljning eller via återförsäljare?
 • Prissättning – vad ska produkterna kosta?
 • Kampanjer – ska ni jobba med rabatter eller inte?
 • och så mycket mer…

Ekonomi och budget

En bra affärsplan har definitivt med en genomarbetad budget och en tydlig redovisningen av hur ekonomin är tänkt att utvecklas. Här ska du alltså beskriva intäkter och kostnader på kort och lång sikt (uppskattat) och hur företagets likviditet kan tänkas se ut.

Vilka budgetar behövs i en affärsplan?

 • Resultatbudget – här uppskattar du vilka intäkter och kostnader företaget kommer att ha första året. Många gör en “best case”, en “trolig” och en “worst case”-budget. En resultatbudget gör du mer detaljerad – med olika intäktskonton och kostnadskonton – för år ett.
 • Prognoser på längre sikt – för åren efter år 1 gör du en enklare prognos över intäkter, kostnader och resultat.
 • Likviditetsbudget – Otroligt viktigt i mindre företag. Detta är en plan för kassaflödet i ditt företag – dvs. hur mycket pengar företaget löpande har i kassan.
 • Finansiering och kapitalberäkning – om du planerar att ta in kapital bör du göra en beräkning av hur mycket kapital företaget behöver och vid vilka tillfällen.

Tips! Så här gör du en likviditetsbudget

Finansiering

Tänker du bygga ett företag som lever på egna vinster, eller behöver du ta in kapital? Om du inte behöver finansiering behöver du inte lägga så mycket tid på den här punkten, men om du ska låna eller ta in externt kapital är den viktig.

 • Vad är bäst för ditt företag – lån eller riskkapital?
 • Om lån – var ska du få det? Banken? Almi? Familjen? Låna ut egna pengar?
 • Om riskkapital – var ska du hitta det? Affärsänglar? Almi Invest? Familj och vänner? Crowd Funding?
 • Finns det några bidrag ditt företag kan få?

SWOT-analys

En SWOT-analys är en central del i en affärsplan. Här beskriver du företagets styrkor, svagheter, möjligheter och hot – samt hur du ska hantera dem.

Hur ser en SWOT-analys ut?

SWOT-analys till affärsplan

Teamet

Det viktigaste i alla företag är teamet. Vilka kompetenser har ni? Vilka behöver ni komplettera med?

Beskriv vilka som finns i teamet idag och vad de har gjort innan, och varför just de är rätt personer at bygga detta företag. Beskriv också vilka kompetenser som saknas och hur ni ska hitta dem – internt eller externt.

Professionell styrelse

Om du ska bygga ett snabbväxande företag bör du också fundera på professionellt styrelsearbete. Vilka ska sitta i styrelsen? En stark styrelse är ofta viktigt om du ska ta in riskkapital.

Var finns gratis mallar för affärsplan?

Gratis affärsplans-mallar finns att hitta på många ställen på nätet. Här är våra favoriter.

Gratis mall hos Almi

Gratis mall hos Visma Spcs