Möjlighet att söka nya affärsutvecklingscheckar i region Stockholm

Pernilla Säfström

Uppdaterades: 22 december, 2021
Publicerades: 30 december, 2021

Är du verksam i Stockholmsområdet kan du mellan 1-31 januari söka stöd för affärsutvecklingscheckar för att utveckla ditt företag inom internationalisering, digitalisering eller grön omställning.

Affärsutvecklingscheckarna riktar sig till små och medelstora företag i Stockholms län och finansieras från Europeiska regionala utvecklingsfonden. Syftet är att öka företagets konkurrenskraft och skapa hållbar tillväxt. Projekt som integrerar hållbarhetsaspekterna jämställdhet, miljö och mångfald prioriteras. Stödet uppgår till 50 % av kostnaderna och resterande kräver medfinansiering från företaget. För att ha möjlighet att söka checkarna behöver ditt företag uppfylla vissa kriterier, så som att ha 1-49 anställda och en omsättning mellan 1-100 miljoner.

Områden för affärsutvecklingscheckar

  • Stöd för internationalisering
    Funderar du på utlandsaffärer? Har du en befintlig produkt eller tjänst som du vill ta till internationella marknader? Sök då internationaliseringschecken.
  • Stöd för digitalisering
    Har du behov av att digitalisera företagets processer eller är i behov av automatisk mjuk- eller hårdvara i din produktion? Behöver du ta in extern kompetens för att utveckla din affärsverksamhet genom digital teknik? Då har du möjlighet att söka upp till 250 000 kronor i stöd.
  • Grön omställning
    Det här stödet kan du söka för att ta in extern hjälp med att exempelvis kartlägga potentialen för en cirkulär affärsmodell eller ta fram analyser över hur energiförsörjningen förändras.

Läs mer och ansök om affärsutvecklingscheckar via Region Stockholm.

Kika på våra konkreta tips för att göra ditt företag mer hållbart redan idag.