2009 fokuserade på personliga kontaktnät

Katarina Widoff

Publicerades: 4 januari, 2010

I lågkonjunkturen har fler insett värdet av personliga kontaktnät och fler har varit intresserade av att lära sig mer om att nätverka och om nätverksekonomin.

Vad utmärker 2009? Kris, svarta rubriker och fokus på SAAB. Men 2009 har betytt så mycket mer och annat, inte minst för mig och KOMFAB.
Mitt personliga kontaktnät har vuxit och jag har också fler starta band till fler bundsförvanter.
Jag har också märkt att jag oftare får frågan ”känner du någon som … ” Andra börjar alltså bli än mer intresserade av mig och de jag känner.

Mina egna arrangerade Nätverksträff med Minimässa (som är en kombination av utbildning och utställning) har varit välbesökta och många deltar för att motverka lågkonjunkturen.

Det blev intressant 2009 att hålla koll på vilka som finns att samarbeta och samverka med.
Mina kontakter har samarbetat mer och de har också lärt känna varandra bättre.

När jag gick i skolan var det en av tjejerna i klassen som blev ledsen när vi andra började umgås, både med och utan henne. Hon tyckte att det var hon som ägde vänskapen till en speciell person. Med ett sådant synsätt blir det aldrig något nätverkande, då måste man släppa loss och släppa relationen lös.

Precis som med presenter, har men en gång gett bort en sak (eller möjligheten för en person att kontakta någon du k’änner) så kan du inte ha åsikter om hur mottagaren förvaltar gåvan, och att få en personlig kontakt är också en gåva. Däremot kanske man inte fortsätter att ge samma person om gåvan inte mottas och förvaltas på rätt sätt.

Min ambition för 2010 är att fortsätta bygga nätverk, lära ut nätverksekonomin och bygga en affärsbro över Dalälven. Allt för många företag gör bara affärer i Stockholmsområdet, eller söderut. Men det finns fantastiskt mycket kompetens och möjligheter på närmare orter än Malmö och Göteborg. När jag frågar företagsrepresentanter om de gör något norröver svarar de ofta ”ja i Åkersberga”, det är över halva Sveriges yta kvar…

Under 2009 har jag också fått svaret att vissa företag och organisationer redan har de nätverk de behöver. Vissa har ändå sedan deltagit på något av mina arrangemang och sedan kommenterat, så bra det var att gå hit!

Vi har något att lära av alla, jag hoppas du får chansen att träffa många intressanta personer under året som precis har startat!

Vi ses i vimlet och god fortsättning, hälsar Katarina på www.komfab.