Fem fällor företagarföräldrar går i

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 24 januari, 2014

Som föräldraledig företagare kan det ibland vara en djungel av regler. Jag bad Försäkringskassan lista fem vanliga fällor som företagare går i.

Den här texten skrevs 2014, men faktakollades senast 2016-09-28.

SGI, VAB och föräldrapenning. En ny värld öppnar sig när du väntar eller har fått barn. Om du inte redan har varit i kontakt med Försäkringskassan är det nu du ofta möter myndigheten. Reglerna kan vara svåra att förstå. Och faktiskt är företagare utvalda i årets antikrångelkatalog som Försäkringskassan står bakom varje år där de lämnar förslag till förbättringar av lagstiftningen. De ska alltså se hur reglerna för företagare kan förenklas.

– Vi ska titta på egna företagare just när det gäller SGI, hur vi kan bidra till att göra reglerna mer förutsägbara. Vi ska försöka träffa företagare och prata med dem, men vi har fått väldigt mycket input från organisationen som pratar med företagare och vi är medvetna om problemen som finns. Vi är ganska på det klara vad det krångliga med det hela är, berättar Therese von Ahn, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan som jobbar med sjukpenninggrundande inkomst.

Hon listar här fem fällor som företagare ofta går i:

 1. Du med aktiebolag tar inte ut tillräckligt med lön för att få en bra föräldrapenning
  – För de som har eget aktiebolag är det månadslönen vi tittar på. Den lön man tar ut ligger till grund för föräldrapenningen och om man inte har tagit ut någon lön, eller om man har tagit ut en låg lön, har man endast rätt till föräldrapenning på grundnivå.
 2. Du har inte varit anställd i bolaget tillräckligt länge
  – För att få föräldrapenning över grundnivån måste du ha haft en inkomst som uppgår till en viss summa under minst 240 dagar innan beräknad förlossning. Om du har haft lite olika inkomst under den här perioden beräknar vi ett genomsnitt.
 3. Du får inte tillgodoräkna dig periodiserings- eller expansionsfonder
  – De med enskild firma eller handels/kommanditbolag får enligt en regeringsrättsdom från 2010 inte räkna med återförda medel till periodiserings- eller expansionsfonder. Men de får å andra sidan räkna med avsatta medel. Vi tittar alltså på vad företagaren skulle haft för överskott i firman om inga avsättningar eller återföringar hade gjorts. Det är alltså inte alltid den taxerade inkomsten som ligger till grund för din SGI.>> Läs mer om hur det drabbade Maria Samuelsson här.
 4. Du måste se bakåt
  – Vi tittar på den framtida förväntade inkomsten som grund för SGI, men för en egen företagare med enskild firma eller handels/kommanditbolag kan det vara svårt att uppskatta den framtida inkomsten, då måste vi ta ledning av tidigare inkomster. Oftast tittar vi tre år tillbaka och så gör vi ett snitt om det inte finns en trend i inkomsterna. Har du en situation där du kan visa på att det händer något med dina framtida inkomster då kan vi ta hänsyn till det.
 5. Du får inte vara anställd hos din partner
  – Om du har en enskild firma eller ett handels/kommanditbolag kan du inte, rent skattemässigt, anställa din partner om ni är gifta eller har gemensamma barn. Då blir det problem när vi ska räkna ut din SGI. Det är något som ogifta par kanske inte tänker på när en part arbetar i sambons handelsbolag och sedan väntar barn.

Årets antikrångelkatalog beräknas vara klar i slutet av 2014.