5 guldregler som räddar din förhandling från stressade beslut!

Ulla-Lisa Thordén

Publicerades: 29 september, 2016

Förhandling låter mycket seriöst – man tänker på internationell politik, nattmanglingar i löneförhandlingar eller very big business.

Betänk då att du faktiskt förhandlar varje dag om smått och stort, ibland inne i ditt eget huvud där du är både medpart och motpart. ”Ska jag satsa si eller så”, ”ska jag välja det eller det” etc. Oftast är det själva processen som är fruktbar. Du väger för och emot och tar förhoppningsvis ett riktigt bra beslut.

När det däremot kommer till att din förhandlingspart är någon annan, är du utsatt för en okänd hjärna, där du inte vet hur beslutsunderlaget ser ut eller vilka ramar denne har. Om du är ovan märker den andre det direkt, bl a via dina ickeverbala signaler som läcker information som ett såll om du inte ser upp.

Det farligaste vid en förhandling är om du hamnar i stress, antingen det gäller tid, pengar, villkor eller dylikt.
Det bästa är ju om du är så cool att din förhandlingspartner i sin tur blir så stressad att denne begår misstag till din fördel. Jag minns en företagare som fick flera miljoner extra när han sålde sitt företag p g a att förhandlingsparten hade bråttom till flyget! Märk väl – köparen var anställd och ansvarade inte för att först tjäna in miljonerna och tyckte väl att summan var OK så han hann åka hem i tid.
Skulle en egenföretagare göra ett så fatalt misstag? Svar: rungande nej!!!

Guldregler:
1.
 Tänk noga igenom dina ramar inför en förhandling och se till att du har ”luftrum” och inte hamnar i stress och måste acceptera något (för dig) oskäligt. Och tänk win-win.
2. Känn din förhandlingspartner – läs på!
3. Bestäm dig för din ”vattenlinje” – vad du inte får gå under så att du sjunker.
4. Våga bryta för att hinna tänka igenom ett nytt utspel från förhandlingspartnern.
5. Våga säga nej själv! Gå därifrån med högburet huvud.
6. Se till att ha riktigt kul – det finns alltid fler fiskar i sjön…!

Det finns givetvis en hel räcka med fler tips inför själva samtalet – olika utspel, tillbakaträdande, testballonger, införandet av nya villkor etc, men även hur du kan använda dina kroppsspråkliga signaler för att ”läcka” det du vill under förhandlingens gång. Det är som det bästa dataspel att förhandla, faktiskt, men IRL!
Se ovanstående 6 råd som de viktigaste när du förbereder dig.
Oavsett om det gäller små eller stora affärer eller projekt.
Lycka till!