ACT funkar!

Helena Kubicek Boye

Publicerades: 20 maj, 2012

Sedan 2006 har jag i min roll som psykolog arbetat med det som kallas för mindfulness, det är en metod eller snarare sätt ett förhållningssätt som hjälper individer att hantera svårigheter som smärta, psykisk ohälsa genom att vara mer medveten i nuet och inte älta det som varit, oroa sig eller fokusera på det som är svårt. Medveten närvaro handlar om hur man ser på verkligheten, hur man tar in information och hur man kan uppleva livet mer här och nu! MIndfulness är en del av det större perspektivet ACT och som kallas för ”Tredje vågens KBT”. ACT som står för Acceptance and Comittment Therapy är en samling av metoder och förhållningssätt som egentligen går tvärtemot alla tidigare sätt att behandla stress och andra psykiska besvär.

Inom ACT väljer man att tillåta det man känner istället för att få bort det!

ACT hjälper att göra viktiga livsval som går i linje med hur DU vill leva.

ACT är genialiskt för att hantera oroande tankar och obehag i kroppen.

ACT har fina forsknignsresultat för såväl ungdomar som vuxna med olika besvär. Det som tidigare känts jobbigt och svårt att bära blir med ACT en del av livet som man väljer att hantera.

ACT hjälper mig i min roll som entreprenör och det hjälper mig att hjälpa andra som söker hjälp hos oss på Psykologilabbet.

En av förgrundsfigurerna heter Russ Harris och honom hade jag förmånen att träffa häromdagen och ett av alla hans genialiska citat var ”Alla har sitt berg att bestiga, men det gäller att bli en bättre klättrare, ha roligt och hitta sitt sätt att ta sig upp sig upp på sitt sätt”.