Annie Lööf vill att alla med aktiebolag startar enskild firma

Janne Näsström

Publicerades: 28 augusti, 2013

Näringsminister Annie Lööf har hittat ännu ett sätt att få det att se ut som om antalet aktiva företag ökar.

För ett par år sedan slopades kravet på auktoriserad revisor i små aktiebolag och kravet på lägsta aktiekapitel halverades. Följden blev att många enskilda näringsidkare startade aktiebolag och behöll sin gamla firma. I statistiken fick nyföretagandet en kraftig skjuts uppåt.

Sedan kom möjligheten till sänkt egenavgift i enskild verksamhet, ett avdrag på 5 procentenheter, maximerat till 10 000 kr om året. Nu föreslår Annie Lööf att samma avdrag ökas till 7,5 procentenheter respektive 15 000 kr.

Flertalet företagare som försörjer sig på verksamheten driver aktiebolag. Enskild firma är i huvudsak hobbyverksamhet. Med aktiebolag betalar jag en arbetsgivaravgift på 31,42 % och har 14 dagars karens i sjukförsäkringen. Med en dags karens har enskilda näringsidkare en egenavgift på 29,7 %., före avdraget på föreslagna 7,5 procentenheter, med andra ord 22,2 %.

Enskilda näringsidkare är redan i utgångsläget kraftigt subventionerade. Nu ska subventionerna öka ännu mer. Något liknande görs inte för små aktiebolag.

Vad är avsikten? Det enda som jag kan tänka mig är att regeringen spekulerar i att vi med aktiebolag ska registrera enskilda firmor, så att vi kommer i åtnjutande av subventionerna. Och att statistiken över nystartade företag åter skjuter i höjden.

Det är på tiden att regeringen beslutar om verkliga förbättringar för oss företagare istället för att manipulera statistiken.