Antalet företagare bara minskar, men det vill politikerna inte höra

Janne Näsström

Publicerades: 29 september, 2012

Antalet företagare och medhjälpande familjemedlemmar har minskat med 19 000 personer sedan valet 2010.

Det visar den senaste arbetskraftsundersökningen (AKU) från Statistiska Centralbyrån (SCB).

Andra kvartalet 2012 var antalet företagare och medhjälpande familjemedlemmar 483 000. Tredje kvartalet 2010, direkt efter valet, var samma siffra 502 000 personer.

I verkligheten är antalet företagare, riktiga företagare som försörjer sig på verksamheten, betydligt lägre och har stadigt minskat de senaste 20 åren.

En av orsakerna till att det inte syns i statistiken är metoden som SCB använder sig för arbetskraftsundersökningen. SCB kontaktar människor 15-74 år och frågar vad de gjort under en viss vecka. En av frågorna lyder ungefär så här: Har du under veckan arbetat gratis under mer än en timme åt en företagare i hushållet? Med svaret ja, räknas personen som medhjälpande familjemedlem.

Metoden är betänklig. Låt säga att du är gift och har två hemmavarande tonåringar. Din respektive är anställd utanför företaget och barnen pluggar. I statistiken räknas ni som fyra företagare och medhjälpande familjemedlemmar. Och det görs ingen skillnad om företagaren har sin inkomst av verksamheten eller om det är en hobby.

Jag återkommer till frågan som politikerna och deras tjänstemän skyr som pesten och som landets journalister av någon outgrundlig anledning vägrar ställa: Hur många svenskar har hela sin försörjning av egen F-skattsedel?

Jag tror mig veta svaret. Under 200 000 personer, vilket är 3-4 procent av landets befolkning i arbetsför ålder och en ännu mindre del av landets röstberättigade.

Det förklarar också varför politikerna och deras tjänstemän vränger statistiken som de gör. De försöker dölja att näringspolitiken är ett katastrofalt misslyckande. De enorma summor som satsats genom åren på att öka företagandet har varit bortkastade. Samtidigt lever många tjänstemän och politiker gott på dessa ständigt återkommande projekt, toppade med gåslever och chokladprovning.

H C Andersen skrev en gång en saga. Jag dristar mig att säga som huvudpersonen: Kejsaren är naken.