Är det här allt som partierna tänker göra för oss småföretagare?

Janne Näsström

Publicerades: 9 maj, 2014

Jag har flera gånger skrivit att politikerna struntar i oss småföretagare. Men hur ser det ut när partierna presenterar sin politik inför valet? Jag har tittat igenom samtliga riksdagspartiers webbplatser enligt samma system.

Först har jag läst igenom förstasidan. Bara Centern lyfter fram småföretagarna ordentligt redan här. Sedan har jag sökt igenom partiernas redovisning av sina viktigaste frågor A till Ö. Och slutligen har jag använt sidans sökfunktion.

Alla partier i Alliansen plus Miljöpartiet har företagande som en egen punkt. Socialdemokraterna ägnar ett avsnitt under arbetsmarknad åt våra frågor. För att hitta något hos Vänsterpartiet så hamnade jag i partiprogrammet. Och Sverigedemokraterna tycks inte bry sig om småföretagare. Av rubrikerna under A till Ö framstår det som om Halalslakt och Turkiets medlemskap i EU har högre prioritet.

Följande löften till oss småföretagare hittade jag. Partiföreträdare får gärna komplettera listan i kommentarfältet så att vi småföretagare får svart på vitt vad vi har blivit lovade inför valet.

Moderaterna:

Stimulera både privat och offentligt riskkapital.
 Underlätta för företagande och gör det enklare att anställa. Förenkla för svenska forskare och entreprenörer att ta forskningsresultat och innovationer ut på marknaden.

Folkpartiet:

Underlätta för nya företag att bildas och växa. Att alla ska få behålla minst hälften av en löneförhöjning. Införa en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.

Kristdemokraterna:

Kristdemokraterna vill förbättra företagsklimatet bland annat genom en konkurrenskraftig beskattning, minskat reglerkrångel och sänkta avgifter för företagen.

Centern:

Reglerna för företagare ska bli enklare så att tiden kan användas till att skapa jobb istället för att fylla i blanketter. En enda väg in till myndigheterna så att uppgifter bara behöver lämnas på ett ställe. Staten ska ta ansvaret för sjuklönen

Socialdemokraterna:

Det måste bli lättare att bli företagare, enklare att vara företagare och möjligheterna att komma tillbaka som företagare måste bli större.

Vänsterpartiet:

Egenföretagare och småföretagare tillhör varken borgarklassen eller arbetarklassen, men lever ofta under förhållanden som liknar arbetarklassens. De har ett långsiktigt intresse av att alliera sig med arbetarklassen för att bryta storfinansens makt.

Miljöpartiet:

Sänka arbetsgivaravgiften med fokus på småföretagen med nästan 14 miljarder, slopa första och andra sjuklöneveckan för alla företag med upp till tio anställda och minska regelkrånglet för Sveriges företag.

Sverigedemokraterna:

Ingen rubrik om företagande när partiets åsikter presenterat A till Ö. Inget om småföretagande under arbetsmarknad. Sidan saknar sökfunktion.