Ärlighet varar längst

Fredrik Steinholtz

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 17 april, 2015

Ärlighet varar längst!

Jag startade Steinholtz & Partners under våren 2013 med fokus på att hjälpa min kunder att mer fokusera på sina kunders behov. Med hjälp av min och mina partners kunskaper och erfarenheter inom olika områden vill jag kunna garanterar den allra bästa leveransen och att kunden, alltså du, på riktigt är i centrum. 

Det är just detta jag nu gör när jag säger att det inte finns någon genväg till att lyckas med social selling och det kommer att ta tid men kommer vara mödan värt. 

Vi talar mycket om att den moderna köparen har ett förändrat köpbeteende, det vi talar mindre om är att de som säljer och de som är chefer över de som säljer måste förändra sitt tankesätt och beteende.

Min erfarenhet är att du inte kan använda ny teknik i kombination med föråldrade säljmetoder och förvänta dig vinna fler affärer. Att implementera social selling innebär förändring. Det innebär att göra saker annorlunda, oavsett vad som fungerade förr i tiden.

För att komma fram till hur just du skall använda sociala kanaler i din säljprocess kräver en del arbete. Tålamod, planering, rätt inställning samt god säljförmåga och kunskap kring de olika medieplattformarna är alla viktiga faktorer för att du skall lyckas.

Den digitala transformationen påverkar företag och branscher i grunden och sättet för hur vi gör affärer. Idag vet vi att många kunder befinner sig långt komna i köpprocessen när de väljer att ta kontakt med potentiella leverantörer. Genom att använda Social Selling kan vi påverka beslutsfattare tidigt i processen och få ett annat utgångsläge när de går in i en aktiv köpprocess.

Det handlar om att utveckla era medarbetares säljteknik samt deras förmåga att agera i sociala kanaler. 

Jag har sagt det tidigare men säger det igen, följande tre steg lägger grunden för att lyckas med Social Selling:

Planera – Det är frestande att hoppa över detta viktiga första steg i integreringen av Social selling. Du kanske tänker att det inte finns tid att planera; du behöver mer försäljning nu. Rådet är att skapa tid för detta! Om du vill ha förändrade försäljningsresultat, måste du göra saker annorlunda. Liten insats nu, stor utdelning senare. Planeringen och att sätta kartan är viktig som grund i Social selling.

Skaffa kunskap – Säljare i dag behöver en kombination av bra säljförmåga (kunskap i olika säljtekniker) och kunskap om hur de olika sociala kanalerna (ex LinkedIn, Twitter, Facebook etc.), kan förenkla arbetet och effektivisera vägen mot målet. Många företag släpar efter, så det finns goda möjligheter att genom ny kunskap skaffa försprång och vinna marknadsandelar via Social selling.

Implementera – Implementationen av Social selling är avgörande och helt beroende av strategi och kunskap. För att lyckas med Social selling krävs fokus på rätt aktiviteter, ett disciplinerat beteende och förmåga att använda en konsultativ säljteknik i kombination med sociala kanaler på rätt sätt.

1. Planera – sätt kartan för Social Selling

Det räcker inte att vi vet vart vi ska, vi måste även ha kartan för att ta oss dit.

  • Vad är anledningen till att ni vill använda Social Selling?
  • Vilken är er målgrupp och vad är viktigt för dem?
  • Vilka sociala medier är det troligt att era kunder och potentiella kunder använder?
  • Hur kan ni spåra sociala interaktioner och hur skall ni vårda era relationer?
  • Vilken typ av utmaningar löser er produkt/tjänst?
  • Vad är ni kända för och hur vill vi kommunicera det?
  • Vilka sociala kanaler är bäst för er att använda?
  • Har våra medarbetare rätt säljkunskap och kan de hantera de olika sociala kanalerna?
  • Vad skall ni mäta och följa upp? Är det antal nya säljmöten? Är det antal nya referenser?

2. Skaffa kunskap

För att nå säljmålen behöver medarbetarna ha en bra förmåga att sälja, de behöver ha kunskap om de sociala kanaler som ni tänker använda samt en förmåga att hantera kommunikation på ett effektivt sätt. Dagens köpare ser annorlunda ut än de gjorde för 10 år sedan. Oavsett om du är en egenföretagare eller ledare i ett större företag måste du kunna hantera detta.

3. Implementera Social Selling

Det krävs disciplin för att säkerställa att medarbetarna på ett konsekvent sätt engagerar sig i rätt aktiviteter och använder tekniken i sociala medier på rätt sätt för att lyckas med Social Selling. Det är viktigt att nya rutiner för att säkra den digitala närvaron och att dra nytta av sociala kanaler sätter sig. Det ger helt nya möjligheter att generera nya leads, nå beslutsfattare snabbare, differentiera er från konkurrenter, stärka varumärket, presentera lösningar vid rätt tidpunkt, visa på affärsmannaskap, säkra möten och spara tid.

Det är viktigt att följa upp och mäta era aktiviteter, vilket innebär att kontinuerligt utvärdera både säljförmåga och kunskap i att använda de olika sociala kanalerna. Nya sätt att arbeta kräver motivation och uthållighet.

Till sist! Bygg relation först, sälj sedan. Relationer säljer, relationer är ofta centralt både i vårt privata liv men även i näringslivet. Människor gör affärer med andra människor som de gillar och har förtroende för.

Lycka till med affärerna!

Hälsningar

Fredrik