Att smita från arbete är också en form av vinst

Janne Näsström

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 6 oktober, 2014

Dagens utspel från regeringshåll om att vinster i välfärden ska stoppas får mig att fundera över begreppet vinst.

Vad är vinst egentligen?

Bert Karlsson röt i vanlig ordning till. Underhållande att läsa, men också tänkvärt. Hur kommer det sig att kommuner kan fakturera 2 500 kr per dygn för flyktingboenden, medan Bert får skit när han tar 300?

Visst kan det skilja i kvalitet. Men i grunden handlar det om synen på vinst. Här i Västervik har vi landets största campinganläggning, ägd av kommunen. På vintern bor flyktingar i stugorna. Vinsten på den verksamheten är så stor att kommunen, utan lån, kunnat bygga en stor badanläggning med Medelhavsklimat större delen av året.

Nästa fundering kommer från att jag under fem års tid var konsult för ett privat vårdföretag. Och fick insyn i den värld där vinster är extra fula. Det var här som mina funderingar över vad vinst är startade.

Till vårdföretagets konkurrenter hörde stafettläkare. Några av dem var stafettläkare på heltid i egna företag, andra försörjde sig som landstingsanställda. På jourer och bakjourer sov de sig till ett par månaders kompledighet om året. På sin lediga tid jobbade de för andra landsting med furstlig ersättning. I mina ögon är det också en form av vinst. Och i andra branscher hade det räknats som illojal konkurrens och grund för avsked.

Eller hur är det med alla som sköter föreningar och annat av privat natur på arbetstid? Som försummar det arbete som ger dem mat och tak över huvudet. Arbetssmitning är också en form av vinst.

Det blir ett styvt jobb för regeringen att stoppa vinster i välfärden så att varje skattekrona kommer till sin avsedda nytta.