Bankerna tror inte på Sverige

Janne Näsström

Publicerades: 13 december, 2012

Jag har under hösten konstaterat att bankerna ser på oss företagare som lurendrejare med alldeles för mycket pengar. På annat sätt kan jag inte tolka de villkor bankerna numera ställer för att låna ut pengar till småföretag.

Vill du låna ett par miljoner till en bostadsrätt så kostar det strax över 3 procent i ränta. Säkerheten är lägenheten.

Vill du privat låna en halv miljon kronor för att köpa en husbil, så kostar det drygt 6 procents ränta. Husbilen räcker som säkerhet.

Alla borde vid det här laget veta att fastigheter är en tveksam säkerhet. Barnatron på deras beständiga värden är orsaken till den rådande krisen, från Lehman Brothers konkurs och framåt. En husbil torde inte heller vara någon trygg hamn när finansstormarna blåser.

Bankerna ser lån till små företag som ännu otryggare. Trots att det är företag som skapar jobb, ser till att det finns inkomster att beskatta. Trots att företag är grunden för ett fungerande samhälle och i förlängningen för värdet på fastigheter och husbilar.

Som varje företagare vet, är banker livrädda för små företag. De nöjer sig inte med säkerhet i inventarier eller företagets fastighet. De ska dessutom ha personlig borgen av företagaren. Och därtill en riskpremie så att räntar blir 7,5 – 8 procent.

Har bankerna förlorat tron på en framtid för Sverige?

En alternativ förklaring är att bankernas tjänstemän ser småföretagare som enkla byten i jakten på bonus och värde för aktieägarna.