Bättre att vara intresserad än att vara intressant

Fredrik Steinholtz

Publicerades: 15 februari, 2016

If there is no pain there is no gain!

En sak är säker, när dina potentiella kunder tänker mer på vad det kostar än vad värdet av leveransen är, ja då har du misslyckats med din försäljning.

Det är många som idag arbetar med B2B-försäljning som tror att kunden bryr sig mer om vad det kostar än viljan att lösa det problem, utmaning eller möjlighet de står inför. Så är oftast icke fallet, utmaningen ligger istället i hur väl vi lyckas att belysa den utmaning som finns framför den potentiella kunden. Om kunden inte känner igen sig i det du försöker att förmedla så hamnar oftast fokus på något annat.

När det väl är på riktigt så handlar det aldrig om pengar.

Det blir allt vanligare att jag diskuterar med mina kunder om potentiella händelseförlopp i kommande möten. Om hur de skall förbereda sig och agera i själva mötet men även nästa steg.

Delar du en agenda med dina potentiella kunder inför möten? En agenda med ett innehåll bestående av punkter som beskriver varför ni har detta möte, vad som skall ske på mötet, vad som skall gås igenom och diskuteras, etc.

Ju tydligare du är om vad som skall hända i exempelvis ett kommande möte med den potentiella kunden desto större möjlighet är det att ni får ett innehållsrikt möte och att ni kommer vidare i er process.

Det är det otydliga, det okända som skapar osäkerhet.

Spenderade du ditt senaste möte med att 80 % av tiden ställa frågor och lyssna på kunden? Hörde du kunden berätta om sin situation, vad som ledde dem till att just kontakta dig, varför det är viktigt att du löser deras utmaning eller hur du kan få dem att ta vara på den möjligheten som ligger framför dem etc.

ELLER, var det du som fick svara på flest frågor från den potentiella kunden?

Köpare vill nästan alltid först veta att du bryr dig innan de kommer att bry sig om vad du har att säga eller erbjuda.

I försäljning handlar det alltid om att vara mer intresserad av andra än sig själv.

I försäljning är det bättre att vara intresserad än att vara intressant.

Så kom ihåg, var INTRESSERAD.

Lycka till med affärerna!

Hälsningar

Fredrik Steinholtz, Hjälper dig att nå dina säljmål genom personlig säljträning.